Sign In

Cục THADS tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết phối hợp năm 2020 và triển khai thực hiện Nghị quyết phối hợp năm 2021

27/01/2021

Cục THADS tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết phối hợp năm 2020 và triển khai thực hiện Nghị quyết phối hợp năm 2021
Nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Cục Thi hành án dân (THADS) tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh trong công tác thi hành án dân sự, Chiều ngày 26/01/2021, Cục THADS tỉnh và Viện KSND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết phối hợp năm 2020 và triển khai thực hiện Nghị quyết phối hợp năm 2021.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Cục Trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Chu Văn Tập - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh và các đồng chí đại diện cho Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo, Kiểm sát viên của Phòng 8 Viện KSND tỉnh; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chấp hành viên, Kế toán trưởng của Cục THADS tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Tiêu Thanh Bình - Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết KN,TC, Cục THADS tỉnh đã trình bày dự thảo Nghị Quyết công tác phối hợp năm 2021.
Đ/c  Tiêu Thanh Bình - Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết KN,TC, Cục THADS tỉnh đã trình bày dự thảo Nghị Quyết công tác phối hợp năm 2021.
 
Theo sự đánh giá của Lãnh đạo hai Ngành thì trong năm 2020, các cơ quan THADS đã phối hợp tốt với Viện KSND trong việc chuyển giao, kiểm sát các quyết định về thi hành án; xác minh, phân loại án; xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; xử lý vật chứng, cưỡng chế thi hành án; giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo dõi thi hành án hành chính; phối hợp kiểm tra liên ngành...Thông qua công tác phối hợp giữa hai Ngành, việc tổ chức thi hành án dân sự đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của hai Ngành được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phối hợp vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, đó là: việc phối hợp chuyển giao Quyết định về thi hành án cho VKSND có lúc, có việc còn chậm; việc trao đổi thông tin giữa Chấp hành viên và Kiểm sát viên ở một số vụ việc chưa thường xuyên; Qua công tác kiểm tra của Cục THADS tỉnh và VKSND tỉnh, còn phát hiện một số thiếu sót về trình tự, thủ tục thi hành án. Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là do Lãnh đạo một số đơn vị có lúc, có việc chưa quan tâm kịp thời đến công tác phối hợp giữa hai Ngành; công tác tham mưu của các bộ phận chuyên môn chưa kịp thời, chưa đảm bảo chất lượng; kỹ năng công tác, ý thức trách nhiệm của một bộ phận Chấp hành viên, Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chưa cao. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức thi hành án, nhất là việc xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức cưỡng chế cũng bị ảnh hưởng.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch công tác năm 2021 của từng Ngành, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh và Lãnh đạo VKSND tỉnh đã đề ra 09 phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp, trong đó yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, Chấp hành viên, Kiểm sát viên cần thường xuyên trao đổi thông tin và các văn bản hướng dẫn mới liên quan đến công tác thi hành án dân sự, hành chính; phối hợp trong việc xác minh, phân loại án, đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự; trong việc giải quyết KN,TC, theo dõi thi hành án hành chính... Trong quá trình phối hợp nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Lãnh đạo đơn vị và Lãnh đạo hai Ngành cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến, tham luận của các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc cục THADS và Lãnh đạo, kiểm sát viên phòng 8, Viện KSND tỉnh. Các tham luận tập trung vào một số nội dung chính: Công tác phối hợp giữa Cục THADS với Viện KSND trong việc xác minh, phân loại án, cưỡng chế thi hành án; cung cấp hồ sơ thi hành án; xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án … Các ý kiến tham luận đều nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, hiệu quả tích cực của công tác phối hợp liên ngành mang lại, đồng thời cũng thẳng thắn nêu ra những vẫn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp và đề nghị Lãnh đạo Cục THADS tỉnh và VKSND tỉnh tháo gỡ.  
 
 
Các ý kiến đóng góp , tham luận của các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc cục THADS và Lãnh đạo,
kiểm sát viên phòng 8, Viện KSND tỉnh

Sau khi nghe Dự thảo Nghị quyết công tác phối hợp năm 2021 và các ý kiến tham luận trình bày tại Hội nghị, đồng chí Chu Văn Tập - Phó Viện trưởng, Viện KSND tỉnh và đồng chí Đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Cục trưởng Cục THADS tỉnh  phát biểu ghi nhận những kết quả mà hai Ngành đã đạt được trong công tác phối hợp năm 2020, đồng thời giải đáp những nội dung tham luận của các đồng chí Lãnh đạo các Phòng, Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh, đặc biệt là những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình phối hợp giữa hai Ngành,
 Đ/c Chu Văn Tập - Phó Viện trưởng, Viện KSND tỉnh  phát biểu ghi nhận những kết quả mà hai Ngành đã đạt được trong
công tác phối hợp năm 2020
 Phát biểu kết luận Hội Nghị, Đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Cục trưởng Cục THADS tỉnh thay mặt Lãnh đạo Cục THADS tỉnh cảm ơn Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã quan tâm, phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua, mong rằng trong thời gian tới, hai Ngành sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, nhằm đưa công tác phối hợp giữa hai Ngành ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả; tạo thuận lợi cho hai Ngành cùng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ do VKSND tối cao và Tổng cục THADS giao, góp phần tăng cường phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
                                
 Đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Cục trưởng Cục THADS tỉnh thay mặt Lãnh đạo Cục THADS tỉnh cảm ơn Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã quan tâm, phối hợp trong công tác THADS
 
                                                        Nguyễn Thị Hân - Phòng Kiểm tra, giải quyết KN,TC
 
 
 
 
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: