Sign In

Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

14/04/2021

Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Sáng ngày 13/4/2021 Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã có buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương về kết quả thi hành án 06 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021; Kết quả thi hành một số vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc có liên quan tới tổ chức tín dụng ngân hàng. Tham dự có đồng chí Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Chi cục THADS thành phố có tập thể lãnh đạo và toàn bộ công chức Chi cục.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chi cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác năm 2021. Theo đó, 06 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố đã thụ lý: 566 việc = 480.371.697.000 đồng, tổng số phải thi hành: 1401 việc = 695.120.215.000 đồng, giải quyết xong 486 việc = 18.260.069.000 đồng, án chuyển kỳ sau: 915 việc = 676.860.146.000 đồng, trong đó: án có điều kiện đang thi hành: 345 việc = 81.146.544.000 đồng, án chưa điều kiện: 570 việc = 595.713.602.000 đồng. Tỷ lệ về việc đạt: 58,48%; về tiền đạt: 18,37%. Kết quả trên cho thấy, trong 06 tháng đầu năm 2021, tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động đã rất nỗ lực, cố gắng quyết tâm cao, mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà tỉnh Hải Dương là tâm dịch, phải áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly và các biện pháp phòng, chống dịch nên việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án bị kéo dài khiến cho quá trình tổ chức thi hành án bị chậm tiến độ. Tuy nhiên, Lãnh đạo Chi cục đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục, tháo gỡ khó khăn nên công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2021 đã có chuyển biến tích cực. Công tác rà soát, phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện được đảm bảo, ra quyết định đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành và đăng tải thông tin đúng quy định...
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng đã động viên, chia sẻ những khó khăn của tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục THADS thành phố Hải Dương, cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm nêu tại báo cáo và ghi nhận sự cố gắng, quyết tâm cũng như kết quả đã đạt được của Chi cục, đồng thời yêu cầu Thủ trưởng cùng toàn thể công chức đơn vị thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ công tác vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của địa phương và của ngành dọc cấp trên.
 2- Thủ trưởng đơn vị và tập thể lãnh đạo phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức THA, bám sát từng địa bàn, lĩnh vực, vụ việc phụ trách, tập trung chỉ đạo: Rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo các chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo cục và lãnh đạo địa phươngliên quan đến công tác THADS, thi hành án hành chính, nhất là tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc trọng điểm, phức tạp liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ việc giao tài sản đấu giá không thành...; tăng cường công tác quản lý kho vật chứng, chủ động rà soát thống kê, kiểm kê vật chứng theo quy định; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là công tác tự kiểm tra công tác nghiệp vụ thi hành án, nâng cao trách nhiệm kiểm tra của Chi cục trưởng, công tác hậu kiểm tra; tiếp tục triển khai và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị....
3- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan THADS  thành phố, tiếp tục quán triệt và triển khai việc thực hiện các Nghị Quyết, các chỉ thị của Trung ương về trách nhiệm nêu gương người đứng đầu.
4- Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các việc THADS trọng điểm, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tăng cường phối hợp với các ban ngành có liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THA
5- Chú trọng công tác rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tuyên truyền, thực hiện nghiêm việc đăng tải công khai về thông tin bán đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về bán đấu giá tài sản để tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn, đồng chí Nguyễn Văn Quý – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ khó khăn của đồng chí Cục trưởng đối với đơn vị. Đồng chí hứa sẽ cùng tập thể Ban lãnh đạo Chi cục THADS thành phố với sự quyết tâm, sâu sát trong chỉ đạo điều hành của tập thể Lãnh đạọ, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, thi hành án hành chính năm 2021.
                                                                                   Lê Thị Tố Uyên – Chi cục THADS TP Hải Dương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: