Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng đầu năm 2021

09/07/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng đầu năm 2021
Sáng ngày 09 tháng 7 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Cục trưởng,  Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Kế toán trưởng thuộc Cục THADS tỉnh và các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.
Về kết quả công tác THADS 9 tháng đầu năm 2021 của Cục THADS tỉnh, qua báo cáo cho thấy: Trong 9 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng bùng phát, lây lan và diễn biến phức tạp phải giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh và nhiều huyện, thành phố phải cách ly y tế, giãn cách xã hội 2 lần, nhưng lãnh đạo Cục THADS tỉnh, lãnh đạo các Chi cục THADS cấp huyện đã bám sát vào sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, của cấp ủy, UBND cấp huyện để đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể: đã chủ động làm tốt công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường phối hợp với các các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các địa phương; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành với phương châm “hướng về cơ sở”, tăng cường chỉ đạo giải quyết các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng... Do đó, công tác THADS, hành chính 9 tháng đầu năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả: Tổng số việc phải thi hành: 7.927 việc, trong đó: số việc có điều kiện là 6.321 việc, chiếm 79,74%; số việc chưa có điều kiện thi hành là 1.590 việc, chiếm 20,26%. Đã giải quyết: 4.482 việc. Tỷ lệ giải quyết về việc đạt 70,91% . Số tiền phải thi hành: 1.585 tỷ 068 triệu đồng, đã giải quyết 170 tỷ 632 triệu đồng, tăng 34 tỷ 109 triệu đồng (24,98%) so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ giải quyết về tiền đạt 33,98% . Các cơ quan THADS toàn tỉnh đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 28 trường hợp, trong đó có 12 trường hợp tự nguyện trước khi cưỡng chế; 8 trường hợp không phải huy động lực lượng, 5 trường hợp phải huy động lực lượng, còn 03 trường hợp chưa tổ chức cưỡng chế. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trong tâm và giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2021.
Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí dự họp đều nhất trí với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, tồn tại hạn chế và những nhiệm vụ, giải pháp cần thưch hiện trong thời gian tới, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thự hiện nhiệm vụ tại đơn vị, đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát Kế hoạch công tác của Cục THADS tỉnh, Kế hoạch công tác năm 2021 của cơ quan, đơn vị trực thuộc để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyết liệt, tích cực hơn trong bối cảnh năm công tác chỉ còn 03 tháng, do vậy, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã chủ động rà soát tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, những mặt công tác nào kết quả đạt thấp, để đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.
                                                                                                                      Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: