Sign In

Đảng bộ Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024

15/01/2024

Đảng bộ Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024
Thực hiện Điều lệ Đảng và sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chiều ngày 11/01/2024, Đảng bộ Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024.
 Dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Bí Thư Đảng uỷ, Cục trưởng, đ/c Đoàn Đình Chiến - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng, Đ/c Lại Hữu Đồng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh và các đ/c Đảng uỷ viên, Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục.
Toàn cảnh buổi làm việc
Hội nghị được nghe đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Bí Thư Đảng ủy Cục truyền đạt 02 chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” và “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”. Đồng chí đã nhấn mạnh, làm sâu sắc thêm nội dung trong từng Nghị quyết về kết quả, hạn chế, nguyên nhân, nêu rõ điểm mới, bối cảnh, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và cập nhật thêm một số thông tin liên quan, làm rõ tình hình theo yêu cầu của từng Nghị quyết.
                                     Tại Hội nghị đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Bí Thư Đảng ủy Cục truyền đạt 02 chuyên đề
Sau khi đồng chí Bí thư Đảng uỷ truyền đạt 02 chuyên đề, đ/c Đồng Văn Kiên - Đảng uỷ viên phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng uỷ quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Tám khóa XIII.
Đ/c Đồng Văn Kiên - Đảng uỷ viên phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng uỷ truyền đạt các chuyên đề
Sau khi kết thúc nội dung học tập Nghị quyết, Hội nghị được nghe đ/c Đoàn Đình Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy Cục trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2024. Báo cáo đã đánh giá sâu sắc những kết quả Cục THADS tỉnh Hải Dương đã đạt được trong năm 2023, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, phương hướng khắc phục trong thời gian tới.
Đ/c Đoàn Đình Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy Cục trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
Hội nghị được nghe đ/c Trần Thị Hải Yến - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy báo cáo kết quả công tác Kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ Cục và Dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ năm 2024.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn về một số nội dung chính liên quan đến chất lượng công tác xây dựng Đảng; một số giải pháp nâng cao công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng của Chi bộ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy Cục đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong các buổi sinh hoạt Chi bộ; Xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, bám sát các nhiệm vụ của cơ quan; yêu cầu các đồng chí đảng viên tích cực viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Trung ương Tám, khoá XIII, tránh việc học tập hình thức, qua loa...

Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2024, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục THADS lần thứ III. Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, Đồng chí đề nghị các đồng chí Đảng uỷ viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc cần rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị được phân công theo dõi; tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Đề nghị các đồng chí đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, cùng với tập thể BCH Đảng bộ Cục THADS tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2024 và những năm tiếp theo.
                                                                                    Nguyễn Thị Hân - Văn phòng Đảng ủy
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: