Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban rút kinh nghiệm công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành năm 2020 của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã.

09/10/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban rút kinh nghiệm công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành năm 2020 của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã.
Ngày 08/10/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban rút kinh nghiệm công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành năm 2020, của Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng và Chi cục trưởng Chi cục các huyện, thành phố, thị xã. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố và  Kế toán trưởng Cục THADS tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn-  Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Hội nghi đã nghe đồng chí Chánh Văn phòng Cục  báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục và Chi cục THADS các huyện, thành phố năm 2020 và một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.   

 

 
 Năm 2020, trong bối cảnh  các địa phương tổ chức Đại hội hội Đảng các cấp, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều địa phương trong toàn quốc, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao  song Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hải Dương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản của cấp trên đến tất cả các đơn vị trực thuộc để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các đơn vị và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chủ trương “hướng về cơ sở”, tổ chức nhiều buổi làm việc với các đơn vị thuộc Cục và Chi cục THADS cấp huyện , để chỉ đạo giải quyết công việc; kết quả công tác THADS năm 2020, về việc, đạt tỉ lệ 83,43% (tăng 0.93% so với cùng kỳ năm 2019), vượt 2,92% so với chỉ tiêu Tổng cục giao là 80,5%. Về tiền đạt tỉ lệ 48,56% (tăng 11,18% so với cùng kỳ năm 2019), vượt 10,56% so với chỉ tiêu Tổng cục giao là 38%.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kết quả công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc thực hiện các Thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục của một số Lãnh đạo Chi cục THADS cấp huyện, lãnh đạo Phòng chuyên môn chưa được nghiêm túc, chưa làm tốt công tác cập nhật, nắm bắt thông tin, nên việc tham mưu còn thiếu chủ động; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương báo cáo chưa nghiêm túc, còn 01 Chi cục THADS không hoàn thành các chỉ tiêu về tiền.
 Trên cơ sở ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Cục, Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn kết luận: Việc tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá thực chất công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành năm 2020, triển khai thực hiện một số công việc ngay trong thời gian tới, đó là: Các đơn vị có kế hoạch bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ của năm báo cáo 2021 ngay những ngày đầu tháng 10 năm 2020. Thực hiện việc bổ sung lý lịch công chức, việc kê khai tài sản, đánh giá công chức, người lao động và chấm điểm các cơ quan THADS, đảm bảo dân chủ, thực chất, công bằng, khách quan, theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để chuẩn bị phục cho Viện kiểm sát hai cấp tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác THADS tại Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS cấp huyện theo kế hoạch; Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, quán triệt đến Chấp hành viên, công chức thực hiện Thông tư 78/2020/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự và các nôi dung công việc khác . Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã  rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa hoạt động các mặt công tác trong thời gian tới phải có chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, kết quả công tác THADS năm 2021 và những năm tiếp theo thực sự chất lượng và bền vững.
                                                                                
                                                                                                         Văn phòng Cục THADS tỉnh
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: