Sign In

Video Clip kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020

14/12/2020

Video Clip kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020
Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự đăng tải đường link Video Clip kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 trình chiếu tại Hội nghị, người dùng có thể xem và tải theo đường dẫn dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/11L2suNjkYnd6gdC_l3zYl-fXb-YSXxzG/view 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: