Sign In

Cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021.

14/01/2021

Cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021.
  Hội nghị công chức và người lao động cơ quan Cục Thi hành án dân sự (THADS)  tỉnh Hải Dương được tổ chức vào sáng ngày 14/01/2020, với sự tham dự của 28 công chức và người lao động, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, đồng chí Vũ Đình Xuân - Chủ tịch Công đoàn bộ phận cơ quan Cục.  
 
Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2020.  Kết quả đạt được: Tại cơ quan Cục: Về việc đạt 80,94%, vượt 0,44% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao (giao 80,5%); về tiền đạt 49,41% vượt 11,41% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao (giao 38%). Toàn Ngành: Về việc đạt 83,43%, vượt 2,93% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao (giao 80,5%); về tiền đạt 48,56% vượt 10,56% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao (giao 38%). Cục THADS tỉnh đã giải quyết: 31/31 việc, đạt tỷ lệ 10, năm 2020 đã tiếp nhận 08 văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Chi cục, đã xem xét, giải quyết 08/08 văn bản, đạt tỷ lệ 100%. Khen thưởng: tại cơ quan Cục có 23 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến , trong đó có 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; về tập thể có 2/5 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; có 01 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; có 01 tập thể được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; 01 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quyết định công nhận xếp Hạng A cho 11 Chi cục, Hạng C cho 01 Chi cục. Lao động tiên tiến cho 146 cá nhân, 13 tập thể; Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 13 cá nhân; Giấy khen của Cục trưởng cho 13 cá nhân và 05 tập thể; có 05 tập thể được Bộ Tư pháp công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”; 04 đơn vị được tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp”; Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân. Phong trào thi đua“Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp” với việc thực hiện công tác chuyên môn của Ngành; Thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan Cục; Báo cáo công khai tài chính năm 2020 và một số nội dung liên quan dự toán kinh phí năm 2021; tổng hợp kết quả rà soát, thực hiện các Quy chế của cơ quan Cục.


Thảo luận tại Hội nghị, các tham luận đã tập trung thảo luận làm rõ kết qủa đạt được theo Nghị quyết năm 2020 đã đề ra, đồng thời đã chỉ rõ các mặt còn tồn tại, hạn chế để các đoàn viên công đoàn khắc phục và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí
 
 Hội nghị đã thông qua Nghị quyết năm 2021, gồm các nội dung chủ yếu: Quyết tâm hoàn thành kế hoạch công tác năm 2021, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2021. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm sâu sát, quyết liệt, kịp thời trong giải quyết các vấn đề phát sinh. Khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của người dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, quản lý, chỉ đạo, điều hành. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); Cục và các đơn vị thuộc Cục đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được công nhận là “Tập thể lao động tiên tiến”; có 40% được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”; Cơ quan được công nhận là “Cơ quan văn hóa”; các đoàn thể đạt danh hiệu “vững mạnh”. Đảm bảo ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự có hiệu lực đúng quy định của pháp luật; phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự của toàn tỉnh xong trên 82,5% về việc và trên 40,1% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; Cục và các Chi cục THADS trực thuộc đạt và vượt chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 24/QĐ-CTHADS ngày 08/01/2021 của Cục THADS tỉnh Hải Dương; tích cực xác minh, xác định điều kiện thi hành án, đảm bảo thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự có hiệu quả; thi hành xong các khoản thu cho ngân sách nhà nước tỷ lệ cao hơn năm 2020 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; tập trung thi hành để nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền tài sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ cao nhất; đảm bảo theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ việc hành chính có hiệu lực pháp luật; khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự; phân loại chính xác 100% số việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành, đảm bảo kết quả thi hành án dân sự thực chất, bền vững. Chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tình thần cho công chức, người lao động; Kịp thời thăm hỏi và có chính sách hỗ trợ cho công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành, tổ chức cho công chức, người lao động đi tham quan, du lịch, học hỏi kinh nghiệm; Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với công chức, người lao động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021.
 
                                                                                                                                  Văn phòng Cục THADS tỉnh

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: