Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2022)

15/07/2022

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2022)
Thực hiện kế hoạch số 268/KH-CTHADS, ngày 12/4/2022 của Cục Thi hành án dân sự thành phố phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2022). Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã phát động đợt thi đua cao điểm nhằm tạo động lực, động viên, lôi cuốn, khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động trong Chi cục tích cực tham gia. Mục đích phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nâng cao kết quả thi hành án dân sự, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các mặt công tác khác. Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện thi đua với khen thưởng, thực hiện đúng quy trình thủ tục, bảo đảm công khai, dân chủ, chính xác, kịp thời; tạo động lực, khơi dậy khát vọng, tích cực tham gia của cán bộ, công chức, người lao động tại Chi cục nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022. Chi cục đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, xây dựng các kế hoạch công tác, kế hoạch tổ chức và phát động phong trào thi đua; tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác. Mặc dù Chi cục chỉ có 08 biên chế, địa bàn rộng, toàn huyện có 30 xã, thị trấn, kinh phí cho công tác chuyên môn còn hạn chế, nhưng Chi cục đã nỗ lực vượt khó, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra; trong khi đó chỉ tiêu nhiệm vụ giao năm sau luôn cao hơn năm trước do đó để thực hiện tốt phong trào thi đua; Chi cục đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, Chấp hành viên; xây dựng phương án giải quyết án đối với từng vụ việc có điều kiện. Đối với vụ việc phải cưỡng chế đều có sự bàn bạc kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ trước khi tổ chức thực hiện; bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục là yếu tố quan trọng trong công tác thi hành án.
       Trong 09 tháng đầu năm 2022, Chi cục đã thực hiện tốt một số chỉ tiêu nhiệm vụ trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự, cụ thể: Ra Quyết định thi hành án đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành án đúng thời hạn; Quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị đảm bảo xác minh điều kiện thi hành án; phân loại chính xác, đúng pháp luật đối với vụ việc được đơn vị thụ lý tổ chức thi hành; Quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án trong năm không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo; không có cán bộ công chức vi phạm pháp luật. Tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/6/2022, Chi cục phải tổ chức thi hành án là 498 việc (số cũ chuyển sang là 181 việc; Số thụ lý mới là 317 việc), trong đó số việc có điều kiện thi hành là 404 việc. Đã thi hành xong là 283 việc, đạt tỉ lệ 70,05% (so với chỉ tiêu được giao còn thiếu 12%) và phải tổ chức thi hành án là 430 tỷ 800 triệu 508 nghìn đồng (số cũ chuyển sang là 416 tỷ 705 triệu 586 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 14 tỷ 094 triệu 922 nghìn đồng), trong đó số tiền có điều kiện thi hành là 29 tỷ 379 triệu 111 nghìn đồng. Đã thi hành xong là 12 tỷ 911 triệu 015 nghìn đồng; Đạt tỉ lệ 43,95% (so với chỉ tiêu được giao vượt 2,85 %).


Họp trước khi cưỡng chế tại xã Hoà Bình

 
       Đặc biệt trong giai đoạn thực hiện thi đua cao điểm từ (ngày 01/4/2022 đến 30/6/2022), Chi cục đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện thi hành xong được nhiều vụ việc có giá trị lớn quyết định đến chỉ tiêu về tiền như vụ Đặng Văn Chiến ở xã Vĩnh An phải thi hành gần 600 trăm triệu đồng, vụ Phạm Trung Thía và Phạm Viết Hùng ở xã Hoà Bình phải thi hành 1 tỷ 500 triệu đồng, vụ Nguyễn Văn Diện ở xã Lý Học phải thi hành trên 600 triệu đồng và vụ Nguyễn Văn hồng ở xã Nhân Hoà phải thi hành gần 700 trăm triệu đồng, vụ Nguyễn Văn Tuấn ở xã Vĩnh Phong phải thi hành trên 300 trăm triệu đồng và vụ Nguyễn Quốc Việt ở xã Thắng Thuỷ.
 
 
Giải quyết vụ việc tại gia đình đương sự
  

Giao tài sản sau ly hôn tại xã Nhân Hoà
 
       Trong 03 tháng cuối năm 2022, Chi cục sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo ra sức khắc phục những khó khăn, tập trung cao độ tổ chức thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu được giao, tập trung vào các nhiệm vụ: Thứ nhất, tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng đơn vị theo hướng sâu sát hơn, cụ thể hơn, quyết liệt hơn; chỉ đạo Chấp hành viên rà soát, lập kế hoạch xử lý dứt điểm án có điều kiện thi hành, đặc biệt là vụ việc thi hành án có số lượng tiền lớn; thường xuyên cập nhật, theo dõi tỷ lệ thi hành án để có định hướng chỉ đạo. Thứ hai, thường xuyên báo cáo Huyện ủy, UBND huyện những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án để có hướng tháo gỡ kịp thời; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ thi hành án, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; báo cáo Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện cho ý kiến chỉ đạo thực hiện. Quan tâm phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng là người được thi hành án trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định nhằm thu hồi vốn vay, xử lý nợ xấu; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xác minh, đôn đốc, thuyết phục, giải quyết việc thi hành án. Thứ ba, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống và kỷ cương kỷ luật công vụ của cán bộ công chức, người lao động trong Chi cục; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng pháp luật.


Theo Trần Minh Đức - Chi cục THADS huyện Vĩnh Bảo

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: