Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền tổ chức Cưỡng chế trả nhà cho Hội nông dân thành phố Hải Phòng.

24/04/2023

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền tổ chức Cưỡng chế trả nhà cho Hội nông dân thành phố Hải Phòng.
Sáng ngày 18/04/2023, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành quận Ngô Quyền, UBND phường Cầu Đất tiến hành tổ chức cưỡng chế trả nhà số 99 Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng cho Hội Nông dân thành phố Hải Phòng.
     Theo Bản án số 14/2020/DSST ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền; Bản án số 40/2021/DSPT ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng: Công ty TNHH Hoàng Giang, bà Hoàng Thị Tặng và ông Nguyễn Hắc Hải có nghĩa vụ liên đới trả lại cho Hội Nông dân thành phố Hải Phòng căn nhà số 37 Trần Phú (số mới 99 Trần Phú), phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, diện tích hiện trạng 37,63m2 nằm trong diện tích đất 390,5m2 tại thửa đất số 211, tờ bản đồ LKT 08; địa chỉ: phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.


     Quá trình tổ chức thi hành án, lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đã nhiều lần giải thích, vận động, thuyết phục nhưng Công ty TNHH Hoàng Giang, bà Hoàng Thị Tặng và ông Nguyễn Hắc Hải không tự nguyện thi hành án. Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền ban hành Quyết định cưỡng chế, xây dựng kế hoạch cưỡng chế, báo cáo Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền thống nhất thời gian, phương án cưỡng chế.

          

     Tại thời điểm cưỡng chế, mặc dù đã được thông báo hợp lệ Quyết định cưỡng chế, thông báo cưỡng chế nhưng đại diện Công ty TNHH Hoàng Giang, bà Hoàng Thị Tặng và ông Nguyễn Hắc Hải vắng mặt, khóa cửa căn nhà số 99 Trần Phú. Sau khi Chấp hành viên công bố quyết định cưỡng chế, đoàn cưỡng chế thực hiện việc mở khóa để lực lượng chức năng tiến hành hoạt động rà phá bom mìn, đảm bảo an ninh trật tự, các bộ phận đã được phân công tiến hành trình tự, thủ tục cưỡng chế  theo đúng qui định pháp luật.
     Do có sự chuẩn bị tốt về hồ sơ nghiệp vụ, tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết liệt, cùng với sự phối hợp của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ cưỡng chế Công an quận Ngô Quyền, buổi cưỡng chế diễn ra thành công, tuyệt đối an toàn, đúng quy định pháp luật. Đảm bảo được tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và nhà nước, góp phần nâng cao kết quả thi hành án dân sự của Chi cục THADS quận Ngô Quyền.


Theo Chử Phương Thảo – Chi cục THADS Quận Ngô Quyền

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: