Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền thi hành xong đối với vụ việc Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Thắng.

09/03/2023

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền thi hành xong đối với vụ việc Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Thắng.
Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-CTHADS ngày 13/01/2023 về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đối với các Phòng chuyên môn và Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện và Kế hoạch Công tác năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. Ngay trong những tháng đầu năm 2023, với sự quyết tâm cao độ của công chức trong đơn vị, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đã thi hành xong một số vụ việc lớn, một trong số đó là vụ của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Thắng.
     Nội dung vụ việc: Căn cứ theo Bản án số 01/2022/KDTM-ST ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và đơn yêu cầu của bên được thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đã ban hành Quyết định Thi hành án số 531/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 6 năm 2022 với nội dung:
     Buộc Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Thắng - Địa chỉ: Thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình phải trả cho nợ cho Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên tính đến ngày 18/02/2022 tổng số tiền nợ là: 103.739.423.311 đồng (Một trăm linh ba tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn ba trăm mười một đồng) và lãi suất chậm thi hành án tương ứng với thời gian chưa thi hành.


     Ghi nhận Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Thắng tự nguyện trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt  Nam – Chi nhánh Thái Nguyên số tiền nợ gốc và lãi tính đến ngày 18/02/2022 là: 35.642.966.842 đồng (Ba mươi lăm tỷ sáu trăm bốn mươi hai triệu chín trăm sáu mươi sáu nghìn tám trăm bốn mươi hai đồng) và lãi suất chậm thi hành án tương ứng với thời gian chưa thi hành.
     Trường hợp Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Thắng không trả được nợ hoặc trả không đầy đủ cho Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt  Nam – Chi nhánh Thái Nguyên thì cơ quan thi hành án dân sự có quyền phát mại tài sản bảo đảm là tàu Hải Thắng 18 (đã thế chấp) để thu hồi vốn cho hai Ngân hàng theo tỷ trọng tham gia cho vay của các bên nhận thế chấp và tổng mức đầu tư tài sản cố định của dự án.
     Nếu số tiền phát mại không đủ trả nợ thì Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Thắng tiếp tục phải trả số tiền còn lại.
     Quá trình giải quyết, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đã tiến hành tống đạt, thông báo đầy đủ các quyết định, văn bản về thi hành án cho các bên đương sự. Tuy nhiên, do Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Thắng không có khả năng thanh toán trả nợ số tiền trên, ngày 22/6/2022, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đã ban hành Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 08/QĐ-CCTHADS đối với tài sản bản đảm là tàu Hải Thắng 18.
     Ngày 27/6/2022, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tiến hành cưỡng chế, kê biên tài sản tàu Hải Thắng 18 theo quy định.
Do các bên đương sự không thỏa thuận được về giá tài sản kê biên cũng như lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá; Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đã lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật.
     Ngày 28/11/2022, tàu Hải Thắng 18 đã có người mua trúng đấu giá là Công ty TNHH Thương mại Hòa An 286 – Địa chỉ: Số 18 ngõ 35 Phủ Thượng Đoạn – phường Đông Hải – quận Hải An – thành phố Hải Phòng với số tiền là 24.469.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ bốn trăm sáu mươi chín triệu đồng).
     Sau khi người mua trúng tài sản đấu giá đã nộp đủ số tiền trên, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền ban hành Quyết định giao tài sản cho người mua trúng đấu giá số 01/QĐ-CCTHADS ngày 27/12/2022 và đến ngày 29/12/2022, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đã tiến hành bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá theo quy định.
     Sau khi trừ đi các khoản tiền án phí, các chi phí cưỡng chế, kê biên cùng các chi phí phát sinh khác; Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đã thanh toán trả lại cho  Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt  Nam – Chi nhánh Thái Nguyên số tiền 18.834.715.160 đồng (Mười tám tỷ tám trăm ba mươi tư triệu bảy trăm mười lăm nghìn một trăm sáu mươi đồng). Đồng thời, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đã tiến hành xác minh tại Cục Thuế tỉnh Thái Bình và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Bình và xác định hiện tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Thắng có trụ sở tại Thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ngày 01/3/2023, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đã ban hành Quyết định ủy thác số 20/QĐ-CCTHADS và bàn giao các tài liệu, văn bản có liên quan cho cơ quan nhận ủy thác là Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tiếp tục thi hành án đối với hồ sơ trên.
     Việc thi hành xong vụ việc của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Thắng có vai trò quan trọng quyết định đến chỉ tiêu về tiền của đơn vị trong năm công tác 2023 và cũng là động lực quan trọng giúp Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền tiếp tục tiến hành cưỡng chế, kê biên đối với các tài sản trong các vụ án tiếp theo nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, người có quyền và lợi ích có liên quan cũng như đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.


Theo Nguyễn Anh Hoàng- Chi cục THADS Q. Ngô Quyền

Các tin đã đưa ngày: