Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện An Dương, TP Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

28/04/2023

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện An Dương, TP Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Ngày 25/4/2023, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện An Dương, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Cường, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện, Ban chỉ đạo THADS huyện An Dương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện cùng các Cơ quan, ban, ngành chức năng của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn. Ban chỉ đạo THADS huyện An Dương được kiện toàn theo Quyết định số 167/QĐ- UBND, ngày 03/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện An Dương theo đề nghị kiện toàn của Cơ quan THADS huyện nhằm tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện An Dương trong tình hình mới
       Tại hội nghị, đồng chí Phùng Trọng Nghĩa- Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện An Dương, Phó Trưởng ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.


Đồng chí Phùng Trọng Nghĩa- Chi cục trưởng Chi cục THADS  huyện An Dương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện.

       Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã thi hành xong 183 việc (tăng 6 việc (5,4%) so với cùng kỳ năm trước), số tiền thi hành xong 32.130.818.000 đồng (tăng 25.397.189.000 đồng (377,2%) so với cùng kỳ năm trước). Thi hành xong đạt 40,31% về việc (tăng 5,4% về việc so với cùng kỳ năm trước), về tiền đạt 16,64% (tăng 14,82% về việc so với cùng kỳ năm trước). Công tác phối hợp với các các ngành, chính quyền địa phương được thực hiện khá thường xuyên, nề nếp.
       Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023 còn những hạn chế, tồn tại, đáng chú ý là kết quả thi hành án dân sự về việc, về tiền còn thấp so mặt bằng chung toàn thành phố; lượng án chuyển kỳ sau còn nhiều, nhất là về phần giá trị (484 việc; 349.363.166.000đ); một số việc thi hành án phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm (Vụ Nguyễn Thị Hồng Thúy, Vụ Lê Thị Yên, Nguyễn Đức Chinh, Cao Thị Muộn...); công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật có lúc chưa chú trọng đẩy mạnh thường xuyên, chưa phát huy được vai trò, tác dụng của hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
       Để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác thi hành án dân sự thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
       - Chi cục Thi hành án dân sự huyện cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với Văn phòng huyện chủ động tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự kịp thời khi có sự thay đổi thành viên.
       - Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện duy trì sơ kết, tổng kết và họp đột xuất khi cần thiết theo đề xuất của thành viên Ban chỉ đạo.
       - Cơ quan Thi hành án dân sự huyện thực hiện nghiêm túc Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2023 đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; tập trung bám sát nhiệm vụ, chương trình công tác để xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng tháng, từng quý, đồng thời tiến hành rà soát tổng thể tất cả các việc còn phải thi hành án, phân loại những việc có điều kiện, chưa có điều kiện, tổng hợp báo cáo đề xuất hướng giải quyết với Ban chỉ đạo cho ý kiến thực hiện.
       - Cấp ủy, chính quyền địa phương, các phòng, ban, ngành và cơ quan Thi hành án dân sự phải thống nhất cao về tư tưởng, không né tránh để phối hợp tốt hơn nữa trong công tác thi hành án dân sự; tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng để nhân dân hiểu và tự nguyện thi hành án, tạo dư luận xã hội phê phán người phải thi hành án chây ỳ, không tự nguyện thi hành án.
       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt việc phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, vận động thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành, tham gia áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án. Chỉ đạo việc cưỡng chế thi hành những vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
       - (Vụ Nguyễn Thị Hồng Thúy, Vụ Lê Thị Yên, Nguyễn Đức Chinh, Cao Thị Muộn...): là vụ việc có thể diễn biến phức tạp, Chi cục Thi hành án dân sự tiếp tục phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương tiếp tục động viên thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án, nếu không tự nguyện thi hành án rà soát kỹ lại hồ sơ thi hành án, xây dựng Kế hoạch họp liên ngành thống nhất cưỡng chế, báo cáo Ban chỉ đạo Thi hành án cho ý kiến chỉ đạo, tránh để xảy ra điểm nóng.
       - Giao Chi cục Thi hành án dân sự chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính huyện lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, nhằm đảm bảo cho hoạt động Ban chỉ đạo trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.
Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện kết luận tại Hội nghị


Đồng chí Lê Ngọc Phương- Chánh án Tòa án nhân dân huyện phát biểu tại hội nghị


Đồng chí Đào Thị Huệ- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện phát biểu tại Hội nghị

Tác giả ảnh: Đỗ Diệu Linh- ChV Chi cục THADS huyện An Dương.
Theo Lê Thị Ngời- CHV Chi cục THADS huyện An Dương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: