Sign In

Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 –KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tại Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận Dương Kinh

13/10/2023

Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 –KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tại Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận Dương Kinh
Thực hiện Quyết định số 1033-QĐ/QU, ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy,chiều ngày 09/10/2023, đoàn kiểm tra của Quận ủy do đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận làm trưởng đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII,tại Chi bộ Chi cục THADS quận Dương Kinh.Cùng đi có các thành viên trong đoàn.
     Trên cơ sơ nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, kết hợp việc kiểm tra sổ sách, tài liệu liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 01-KL/TWtại Chi bộ Chi cục THADS, Đoàn kiểm tra thông qua báo cáo kết luận: Chi bộ Chi cục THADS quận Dương Kinh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy, chủ động thực hiện tốt công tác quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, Chuyên đề các năm 2021, 2022, 2023 của Đảng bộ thành phố; Kết luận số 21-KL/TW. Tỷ lệ đảng viên tham gia các hội nghị học tạp, quán triệt do Ban Thường vụ Quận tổ chức đạt 100% theo thành phần triệu tập. Chi bộ đã triển khai cho cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây là cơ sở để  đánh giá, phân tích chất lượng cán bộ đảng viên hàng năm. Chi bộ đã đề ra các giải pháp trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; đồng thời xây dựng chương trình kiểm tra giám sát việc thực hiện các Kết luận.


 
     Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã góp ý, gợi mở các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót; Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận thực hiện tốt hơn việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
     Thay mặt Chi bộ Chi cục THADS, đồng chí Lê Thị Tuyết Thanh - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra; đồng thời khẳng định đề cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo;nghiêm túc khắc phục những tồn tại hạn chế;chỉ đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung đã đề ra trong thời gian tới.


     Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyết ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo công tác kiểm tra như về báo cáo, tài liệu, hồ sơ lưu trữ, sổ ghinghị quyết, bản cam kết việc đăng ký học và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên; sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên của Chi bộ Chi cục THADS trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trị gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục triển khai toàn diện hơn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể; đưa việc học tập trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền về những tấm gương, điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lựa chọn chủ đề công tác năm phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để chỉ đạo thực hiện.


Theo Trần Thị Thanh Huyền- Chi cục THADS Q.Dương Kinh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: