Sign In

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2022

20/01/2020

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2022
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Kế hoạch số 86-KH/ĐUK ngày 20/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 174-KH/ĐU ngày 28/8/2019 của Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố về việc Đại hội các Chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
       Sáng ngày 10/01/2020 và ngày 14/01/2020 các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Chi bộ Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đã tổ chức Đại hội Chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020-2022 và trong ngày 14/01/2020, 04 Chi bộ còn lại lần lượt các Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Cục, Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng Tài chính- kế toán đã tổ chức Đại hội tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của các Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Chi ủy, Bí thư nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đạt kết quả cao.
 

 
            

       Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy- Cục trưởng Cục THADS thành phố và đồng chí Phạm Tiến Binh, Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Cục, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Cục; đại diện các tổ chức chức đoàn thể cơ quan.
       Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đoàn kết Đại hội Chi bộ đã sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, nắm vững nghiệp vụ công tác đảng, có khả năng lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra để bầu vào Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, kết quả cụ thể:
       - Đại hội Chi bộ Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đã bầu Chi ủy gồm đồng chí Phùng Trọng Nghĩa, Bí thư Chi bộ- Trưởng phòng; đồng chí Đinh Đức Quang, Phó Bí thư- Phó trưởng phòng; đồng chí Đỗ Khắc Oanh, ủy viên.
       - Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ bầu đồng chí Trần Công Chu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.
      - Đại hội Chi bộ Văn phòng Cục đã bầu Chi ủy gồm đồng chí Tạ Hồng Nhung, Bí thư Chi bộ- Chánh Văn phòng; đồng chí Lê Thị Minh Thúy, Phó Bí thư- Phó Chánh Văn phòng.
       - Đại hội Chi bộ Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo bầu đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.
       - Đại hội Chi bộ Tài chính- kế toán bầu đồng chí Trần Đức Minh giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

             

             

       Đại hội các Chi bộ đã thông qua Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị  Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả Đại hội các chi bộ trực thuộc là cơ sở cho công tác chuẩn bị nhân sự tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: