Sign In

Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai các văn bản tuyên truyền và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố trong tháng 8 năm 2019

05/08/2019

Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai các văn bản tuyên truyền và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố trong tháng 8 năm 2019
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, trong buổi chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2019, Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức học tập và triển khai thực hiện nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Khối tới toàn thể đảng viên, quần chúng cơ quan nhằm nêu cao tinh thần chủ động nghiên cứu, học tập và thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31/01/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW.
       Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK ngày 18/7/2019 về tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ VI, Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK về hướng dẫn đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 21-CTr/ĐUK ngày 19/7/2019... Thay mặt Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố, đồng chí Bí thư Đảng bộ đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết 45-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn của thành phố đến toàn thể đảng viên, quần chúng; yêu cầu tiếp tục tự học tập, nghiên cứu và triển khai tại các Chi bộ trực thuộc đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng hơn đáp ứng mục đích, yêu cầu tại các văn bản hướng dẫn.
       Đợt sinh hoạt chính trị tháng 8 năm 2019 của Đảng bộ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố đã chuyển tải nhiều nội dung quan trọng cần thực hiện đồng thời nâng cao nhận thức về việc chung tay xây dựng Thành phố Hải Phòng phát triển lớn mạnh hơn trong tương lai gần và xa hơn đến năm 2045; xác định đúng đắn về ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp để thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tiến tới tổ chức đại hội đảng tại các chi bộ trực thuộc và đảng bộ cơ quan theo đúng tinh thần hướng dẫn của đảng bộ cấp trên với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển.


       Theo Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK và số 12-HD/ĐUK ngày 18/7/2019 của Đảng ủy Khối, trước mắt cần tập trung vào việc “Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” theo 4 đợt tuyên truyền từ nay đến đến hết quý I năm 2021 với các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử…; tuyên truyền thông qua hội nghị cơ quan, cấp ủy, chi bộ; tuyên truyền thông qua cổ động trực quan; tuyên truyền bằng việc tổ chức sinh hoạt chính trị trong Đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các kỳ đại hội, các hoạt động văn nghệ, thể thao…Để đại hội đảng các cấp đạt kết quả cao, Đảng ủy cơ quan, Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên, quần chúng Cục Thi hành án dân sự thành phố cần bám sát hướng dẫn, chỉ đạo tại Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối để chỉ đạo và thực hiện đúng theo nội dung yêu cầu trong đó chú trọng phần nội dung thực hiện như công tác chuẩn bị về văn kiện đại hội, về nhân sự và bầu cử cấp ủy, ủy ban kiểm tra; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội…
       Với khối lượng công việc yêu cầu, ngay từ bây giờ Đảng ủy, lãnh đạo Cục THADS thành phố và các chi bộ trực thuộc sẽ tập trung lực lượng, phân bổ thời gian hợp lý nhằm chỉ đạo thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2019 lấy thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị và tiến tới tổ chức đại hội đảng tại Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp./.


Theo Nguyễn T.Mai Hoa- ĐUV Đảng bộ cơ quan Cục THADS TP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: