Sign In

Đại hội Đảng bộ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

13/03/2020

Đại hội Đảng bộ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố  nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Thông tri số 36-TT/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 86-KH/ĐUK ngày 02/7/2019 và Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Sáng ngày 12/3/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Đại hội Đảng bộ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể.
       Đại hội vui mừng được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thành Tô, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng của Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan có 34 đồng chí đảng viên và nhiều quần chúng ưu tú trong cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố.


       Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập trung và trách nhiệm Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung chính:
       (1) Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố nhiệm kỳ 2015- 2020 nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội.
       (2) Tán thành phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu tại Báo cáo chính trị trình Đại hội với một số chỉ tiêu cụ thể: Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng việc tự học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng bộ và mỗi đảng viên; triển khai quán triệt các Nghị quyết đến 100% đảng viên thuộc Đảng bộ; Hàng năm, Đảng ủy lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đạt kết quả về các chỉ tiêu về việc, về giá trị được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Hàng năm,100% cán bộ, công chức đạt lao động tiên tiến, 30% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua các cấp”, đơn vị đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp ít nhất từ 3 đến 5 đảng viên mới trở lên; Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 15% đảng viên trở lên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đảng bộ đạt “Trong sạch ,vững mạnh ”, “ Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu ”; Công đoàn, Chi đoàn TNCS HCM, Hội cựu chiến binh cơ quan tích cực tổ chức các hoạt động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Đoàn viên, đảm bảo quyền lợi của Đoàn viên, hàng năm đều đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
       (3) Nhất trí thông qua nội dung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu tại Báo cáo chính trị trình Đại hội.
       (4) Nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu dự Đại hội tham gia vào các dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng, báo cáo chính trị Đại hội VI Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố.
       (5) Nhất trí thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các đồng chí: Trần Hồng Quang - Cục trưởng; Phạm Tiến Binh - Phó cục trưởng; Lương Văn Lịch - Phó cục trưởng; Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó cục trưởng; Phùng Trọng Nghĩa - Trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; Trần Công Chu - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và Trần Đức Minh - Trưởng Phòng Tài chính kế toán.
       (6) Nhất trí thông qua kết quả bầu cử đại biểu đi dự Đại hội VI Đảng Bộ Khối các cơ quan thành phố gồm các đồng chí Trần Hồng Quang - Cục trưởng và đồng chí Phạm Tiến Binh- Phó Cục trưởng.

Đ/c Nguyễn Thành Tô- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

       Ngay sau Đại hội, Phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là đồng chí Trần Hồng Quang và Phó Bí thư là đồng chí Phạm Tiến Binh; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy...
 

           
                                 Các Đảng viên bỏ phiếu tại Đại Hội​                                 Đ/c Trần Hồng Quang- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS TP
 
       Với những kết quả đã đạt được, Đại hội Đảng bộ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự là một sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Hồng Quang đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và khẳng định Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố đã được thông qua là kết quả của sự kết tinh trí tuệ và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng của tập thể Đảng bộ và cơ quan Cục THADS thành phố. Việc xây dựng và thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động là quan trọng, song việc đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống là yếu tố quyết định. Do vậy, sau Đại hội, chúng ta cần khẩn trương tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết, đồng thời bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện có hiệu quả đến từng đảng viên, đoàn viên, hội viên, làm cho Nghị quyết thấm sâu vào nhận thức, trở thành hành động cụ thể của mỗi người, từ đó nhân lên sức mạnh, tạo thành phong trào sôi nổi, rộng khắp trong Đảng bộ. Đồng chí Cục trưởng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các Chi cục THADS quận, huyện đã gửi đến Đại hội cơ quan những lẵng hoa tươi thắm và nhiều lời chúc mừng Đại hội thành công rực rỡ./.

Một số hình ảnh khác tại Đại Hội:
  
           


Theo Đỗ Thị Thanh Thuỷ - Phòng Kiểm tra GQKNTC

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: