Sign In

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ủy

08/01/2020

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ủy
Thực hiện Hướng dẫn số 15 -HD/ĐUK ngày 04/12/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ủy, Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự đã ban hành hướng dẫn số 186 -HD/ĐU ngày 11/12/2019 và sao gửi toàn bộ văn bản cùng các biểu mẫu, phụ lục liên quan đến các chi bộ trực thuộc yêu cầu triển khai thực hiện và hoàn thành trước ngày 25/12/2019.
       Theo hướng dẫn, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ủy năm 2019 được quy định cụ thể và có các chỉ tiêu cơ bản để làm căn cứ đánh giá, xếp loại. Tập thể đảng bộ, chi bộ, đảng viên được đánh giá, xếp loại chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” ngoài các tiêu chuẩn khác phải được cấp trên có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”  và số lượng tổ chức đảng, đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số tổ chức đảng cùng cấp trực thuộc, đảng viên trong từng tổ chức cơ sở đảng được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và phải thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tại Cục Thi hành án dân sự thành phố, việc đánh giá công chức, công chức lãnh đạo và tập thể cơ quan đã được hoàn thành trong tháng 10/2019 được Bộ Tư pháp, UBND thành phố, Tổng cục THADS công nhận và khen thưởng. Trên cơ sở đó trong tháng 12 của năm 2019, các chi bộ trực thuộc và đảng ủy cơ quan đã tổ chức các hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo đúng thời gian, nội dung, quy trình đã được hướng dẫn. Các đồng chí đảng ủy viên đều tham gia nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên tại Chi bộ nơi sinh hoạt đảng và thực hiện việc chỉ đạo, giám sát đã được đảng bộ phân công. Đảng ủy Cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức họp đánh giá và quyết định việc xếp loại chất lượng đảng viên, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Kết quả đánh giá, xếp loại cụ thể toàn Đảng bộ có 33 đảng viên được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 05 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 đảng viên lãnh đạo Đảng ủy đề nghị Đảng ủy Khối  xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 01 đảng viên Hoàn thành nhiệm vụ; về tập thể có 03 Chi bộ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ và 02 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố đề nghị Đảng ủy Khối xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019…


Đ/c Nguyễn Thành Tô- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phát biểu tại hội nghị

       Tại hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại của Đảng ủy cơ quan Cục được tổ chức vào ngày 25/12/2019 có đồng chí Trần Thành Tô, Phó Bí thư Đảng ủy khối và các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng ủy khối tham dự. Việc kiểm điểm, đánh giá và đề nghị xếp loại được tiến hành dân chủ, nghiêm túc được đoàn công tác của Đảng ủy khối đánh giá cao, cũng tại hội nghị đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối đã  phát biểu chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan Cục THADS trong năm 2020 phải tập trung cao vào việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao; tiếp tục giữ gìn đoàn kết nội bộ tạo nền tảng vững chắc trong tổ chức hoạt động hiệu quả; luôn giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy hoạt động của bộ máy chính quyền và các đoàn thể lấy hiệu quả công tác để đánh giá, xếp loại; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên, công chức, người lao động ngày một tốt hơn; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên…và công việc trước mắt phải tập trung cao chỉ đạo và thực hiện thành công việc tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo yêu cầu về công tác nhân sự, nội dung đại hội và tiến độ thời gian./.  


Theo Nguyễn T.Mai Hoa-Đảng viên Đảng bộ CQ Cục THADSTP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: