Sign In

Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự 09 tháng và sơ kết thi hành án dân sự cao điểm đợt 1 năm 2016

11/07/2016

Sáng ngày 08/07/2016, Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự 09 tháng và sơ kết thi hành án dân sự cao điểm đợt 1 năm 2016. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn, cán bộ tổng hợp, thống kê thuộc Cục Thi hành án dân sự thành phố và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện toàn thành phố.
Hội nghị đã thông báo kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng và kết quả thi hành án dân sự cao điểm đợt 1 năm 2016 của toàn thành phố và của từng đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện. Theo đó:
- Về việc, tổng số thụ lý là 14.704 việc, tăng 86 việc (0,58%) so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, số cũ chuyển sang là 8.724 việc, số thụ lý mới là 5.980 việc, tăng 326 việc (5,76%) so với năm 2015. Kết quả xác minh, phân loại có 9.612 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 70%), tăng 1.241 việc (14,8%) so với cùng kỳ năm 2015; 4.876 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 30%).
 Trong tổng số việc phải thi hành, đã giải quyết xong 4.927 việc, đạt tỷ lệ 51%, tăng 424 việc (9,4%), (so với cùng kỳ năm 2015 (so với chỉ tiêu được giao năm 2016, còn thiếu 21%). Tổng số việc phải giải quyết chuyển kỳ sau là 9.561 việc, giảm 77 việc (0,7%) so với số việc năm 2015 chuyển sang.
- Về tiền, tổng số thụ lý là 3.666.831.174.000 đồng, tăng 76.364.579.000 đồng (2,1%) so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, số cũ chuyển sang là 2.823.537.944.000 đồng, số thụ lý mới là 843.293.230.000 đồng, giảm 1.188.468.374.000 đồng (58,5%) so với cùng kỳ năm 2015. Kết quả xác minh, phân loại, có: 3.199.071.004.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ  90%), tăng 130.237.920.000 đồng (4,3%) so với cùng kỳ năm 2015 và 302.039.770.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 10%).
Trong tổng số tiền phải thi hành, đã giải quyết xong 280.311.683.000 đồng, đạt tỷ lệ 9%, tăng 63.576.102.000 đồng (29%) so với cùng kỳ năm 2015 (so với chỉ tiêu được giao năm 2016, còn thiếu 22%). Tổng số tiền còn phải giải quyết chuyển kỳ sau là 3.220.778.270.000 đồng, tăng 672.357.117.000 đồng (26%) so với số tiền năm 2015 chuyển sang.
          Tại Hội nghị các thành viên đã phát biểu ý kiến làm rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2016, biện pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 3 tháng cuối n¨m 2016. Bên cạnh đó, Cục Thi hành án thành phố tiếp tục triển khai các công việc để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (17/9/1946 – 19/7/2016), dự kiến Cục Thi hành án dân sự thành phố sẽ tổ chức vào ngày 19/7/2016 tại Trung tâm Hội nghị thành phố.
Kết thúc Hội nghị đồng chí Trần Hồng Quang – Cục trưởng thay mặt lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố ghi nhận những cố gắng và kết quả mà các đơn vị đã đạt được. Đồng thời, chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn, các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện tiếp tục cố gắng hơn nữa, chủ động, sáng tạo áp dụng các giải pháp để nâng cao kết quả thi hành án và các mặt công tác của đơn vị, phấn dấu đạt được các chỉ tiêu thi hành án dân sự được cấp trên giao từ đầu năm và trước mắt là lập thành tích hướng tới kỷ niệm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự 19/7/1946 – 19/7/2016.
 


Theo Đỗ Thị Thanh Thủy - P.CVP

Các tin đã đưa ngày: