Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Ba Đình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018

31/01/2018

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Ba Đình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018
Sáng ngày 30/1/2018, đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  quận- Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Ba Đình chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Ba Đình năm 2018. Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Thái- Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Tham gia dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự quận, Chủ tịch UBND và cán bộ tư pháp 14 phường trên địa bàn, lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình. 
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Đ/c Phan Mạnh Hùng- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận- Phó trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận báo cáo rút gọn kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận năm 2017, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Báo cáo đã đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2017, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự đã tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân quận tổ chức phối hợp của các cơ quan nội chính quận: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan Công an, phòng tư pháp, phòng tài chính- Kế hoạch cùng các cơ quan chuyên môn như Phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Quản lý Đô thị, Phòng  Nội vụ, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội… và Ủy ban nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội  14 phường trên địa bàn trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đã tích cực phối hợp với cơ quan Thi hành án quận giúp Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.Trong năm, Tổng thụ lý về việc tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2016, đã thi hành xong đạt tỷ lệ 78% việc có điều kiện, vượt 8%  so với chỉ tiêu được giao năm 2017. Về tiền, đã thi hành xong đạt tỷ lệ 39%, so với chỉ tiêu giao năm 2017 vượt 9%; số tiền chuyển kỳ sau giảm 17% so với số có điều kiện cùng kỳ năm 2016 chuyển sang- vượt 8% so với chỉ tiêu được giao năm 2017. Đồng thời, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận đã chỉ đạo phối hợp cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án đối với 2 vụ việc giao tài sản, nhà đất có huy động lực lượng do đương sự là hiểu pháp luật còn hạn chế, châp ỳ, chống đối.
 
Đ/c Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  quận- Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Ba Đình phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo và đề xuất những giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn quận.
 
Đ/c Trần Quốc Thái- Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị,  đồng chí Trần Quốc Thái- Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đánh giá cao công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Ba Đình, với đặc điểm Quận Ba Đình là trung tâm hành chính- chính trị quốc gia, nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.  Năm 2017, trong bối cảnh các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội nói chung và Ba Đình nói riêng phải đối diện với nhiều khó khăn, khối lượng công việc nhiều, số lượng việc, tiền phải thi hành tăng cao so với các năm trước, đặc biệt số tiền phải thi hành rất lớn, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp và đặc thù về địa giới hành chính, chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội giao cho Chi cục không giảm so với năm 2016. Được sự quan tâm lãnh đạo của Cục Thi hành án dân sự thành phố, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Ba Đình- Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình đã hoàn thành ¾ chỉ tiêu được giao. Đồng thời, với chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2018 Cục Thi hành dân sự thành phố đã giao cho Chi cục, đề nghị Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Ba Đình tiếp tục quan tâm chỉ đạo để Chi cục hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác được giao, đồng thời đặc biệt quan tâm đối với các vụ việc phức tạp liên quan đến đối tượng chính sách như vụ My Chữ, số 62 ngõ 221 Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội  và vụ việc do Cục THADS đang tổ chức thi hành vụ Mai Công Ích tại 194 Kim Mã, Ba Đình. 
 

 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí chí Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  quận- Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Ba Đình đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án, theo chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trong Công tác phối hợp: Các cơ quan hữu quan cần linh động, mềm dẻo trong quá trình tổ chức phối hợp để công tác Thi hành án Dân sự đạt hiệu quả cao nhất. Cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức thi hành án. Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình lập danh sách những hồ sơ có vướng mắc, tồn đọng kéo dài báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án, trong báo cáo cần đánh giá phân tích những nguyên nhân của khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất những biện pháp để Ban chỉ đạo họp chỉ đạo thi hành dứt điểm. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Thành ủy Hà Nội về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính” và Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Thành ủy Hà Nội.
 
                                                            Mạnh Thắng
                                      Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: