Sign In

Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị Tổng kết tư pháp, Thi hành án dân sự 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và trao kỷ niêm chương “ Vì sự nghiệp tư pháp”

30/12/2019

Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị Tổng kết tư pháp, Thi hành án dân sự 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và trao kỷ niêm chương “ Vì sự nghiệp tư pháp”
Ngày 26/12/2019 được sự nhất trí của thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đan Phượng đã tổ chức hội nghị nêu trên tham dự hội nghị có các đồng chí thường trực Huyện ủy, thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, ban chỉ đạo THADS, lãnh đạo chuyên viên phòng Tư pháp, lãnh đạo Chấp hành viên Chi cục THADS huyện, đại diện UBND các xã, thị trấn, công chức Tư pháp hộ tịch.
 

Đồng chí: Trần Phương Thúy – Phó Chi cục trưởng đọc báo cáo
 
Thông qua báo cáo công tác THADS 2019 cho thấy tổng số việc thụ lý là 1336 việc trong đó: có điều kiện giải quyết 880 việc, giải quyết xong 674 việc trên số có điều kiện thi hành đạt tỉ lệ 77% vượt chỉ tiêu 3,5% về giá trị tổng thụ lý 319.423.129.000 đồng trong đó có điều kiện giải quyết 196.481.751.000 đồng, giải quyết xong 65.979.539.000 đồng đạt tỉ lệ 34% vượt chỉ tiêu 1%. Các mặt công tác khác của đơn vị được triển khai đồng bộ, có hiệu quả bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tổng kết công tác thi đua Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng được Cục Thi hành án dân sự thành phố xếp hạng A hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Thay mặt Huyện Ủy, UBND huyện bà Đào Thị Hồng – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong năm 2019 đồng thời nhấn mạnh và chỉ đạo Chi cục THADS huyện căn cứ phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 mà Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã nêu ra, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch mà cấp trên giao cho, đưa 100% các bản án đã có hiệu lực pháp luật có điều kiện ra thi hành bảo đảm đúng quy định của pháp luật góp phần ổn định giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 
 
Bà Đào Thị Hồng – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2019

Hội nghị đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2019
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng
 

Các tin đã đưa ngày: