Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP HÀ NỘI TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

18/05/2017

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP HÀ NỘI TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN
Để thi hành Quyết định số 104/2008/QĐST-KDTM ngày 31/7/2008 của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, cho thi hành khoản: Công ty TNHH Hoa Anh Đạt  phải thanh toán trả cho Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) số tiền 432.157.767 đồng và lãi chậm thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn quy định. Trường hợp Công ty TNHH Hoa Anh Đạt không trả tiền cho Ngân hàng thì phát mại tài sản bảo đảm thi hành án là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với diện tích đất 388 m2 thửa đất số 126, tờ bản đồ số 60 toạ lạc tại thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 524765 vào sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1915/QSDĐ do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 06/01/2004 cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị V theo hợp đồng thế chấp bảo lãnh ký ngày 28/8/2006 tại Phòng công chứng Nhà nước số 5 thành phố Hà Nội.
Chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Hết thời hạn tự nguyện thi hành án Công ty TNHH Hoa Anh Đạt không tự nguyện thi hành án, người có tài sản thế chấp là hộ gia đình bà V đã được vận động, thuyết phục giải thích quyền và nghĩa vụ nhưng không nộp tiền theo nghĩa vụ bảo đảm, Ngân hàng SHB đề nghị cơ quan thi hành án kê biên tài sản thế chấp để thi hành án. Vì hộ gia đình bà V có 11 người sinh sống thực tế trên diện tích đất 388 m2, nên trước khi thực hiện việc kê biên Chấp hành viên đã  đề nghị Ngân hàng SHB xem xét tạo điều kiện chỗ ở cho hộ gia đình bà V. Ngân hàng SHB có văn bản đề nghị Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội kê biên 1 phần tài sản thế chấp của hộ gia đình bà V là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của hộ gia đình bà V có diện tích 188,6m2 trong tổng  số 388 m2 đất  theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần nhà đất còn lại tạo điều kiện về chỗ ở cho hộ gia đình bà V.
Ngày 11/8/2015, Cục THA đã phối hợp cùng các cơ quan tiến hành kê biên một phần tài sản thế chấp của hộ gia đình bà V gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản trên 188.6m2 đất  gồm 01 nhà 2 tầng, 01 nhà tạm, sân lát gạch, cây ăn quả còn nhỏ, trong tổng diện tích 388 m2 đất tại thửa đất số 126, tờ bản đồ số 60 tại thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội.Sau 06 lần thông báo bán đấu giá không có người đăng ký mua, tại phiên đấu giá thứ 7,Công ty đấu giá Hoàng Gia đã bán đấu giá thành tài sản nêu trên. Người mua được tài sản đấu giá đã nộp đủ tiền trúng đấu giá vào Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
Chấp hành viên đã thông báo cho người phải thi hành án có trách nhiệm chuyển tài sản ra khỏi nhà và giao nhà cho người trúng đấu giá. Do người phải thi hành án không tự nguyện giao tài sản cho người trúng đấu giá, nên Chấp hành viên đã ban hành Quyết định cưỡng chế, thông báo cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Ngày 17/5/2017 việc cưỡng chế thi hành án của Cục THADS TP Hà Nội đã thành công, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật, thi hành dứt điểm Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Một số hình ảnh buổi cưỡng chế:
 

Phan Việt Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: