Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018

20/12/2017

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018
Chiều ngày 19/12/2017, Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Lương Khôi - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội; Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an Thành phố Hà Nội, Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội cùng các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã trực thuộc.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Dương, Phó Cục trưởng Cục THADS Thành phố nêu rõ, năm 2017, công tác THADS của Cục đã được triển khai và thực hiện đồng bộ trên tất cả các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục THADS quận, huyện, thị xã trực thuộc đã bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, triển khai kế hoạch công tác, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo, lãnh đạo, phối hợp với các cấp, ban, ngành, đoàn thể trong công tác THADS trên địa bàn Thành phố, góp phần nâng cao chỉ tiêu nhiệm vụ mà Quốc hội giao.
 
 
Đ/c Vũ Hồng Dương, Phó Cục trưởng Cục THADS TP Hà Nội trình bày báo cáo

Theo thống kê kết quả THADS năm 2017, toàn thành phố đã đạt được kết quả tích cực, cao hơn so với năm 2016, cụ thể: 80% về việc và 30,9% về tiền, giảm 8,5% số việc chuyển kỳ sau (vượt chỉ tiêu được giao là trên 70% về vịec và trên 30% về tiền). Đặc biệt, Lãnh đạo Cục đã biểu dương một số đơn vị đã đạt được 4 chỉ tiêu được giao như: Sóc Sơn, Nam Từ Liêm, Ba Vì, Hoàng Mai…; một số đơn vị đạt được tỷ lệ giải quyết xong tương đối cao: về việc Sóc Sơn, Gia Lâm (91%); Nam Từ Liêm, Hoàng Mai (89%); Ứng Hòa, Phú Xuyên, Cầu Giấy (89%)…; cùng với đó biểu dương một số đơn vị có kết quả vượt trội so với năm 2016, giảm được nhiều án tồn, tiền tồn chuyển sang năm 2018 như Hoài Đức, Thạch Thất, Chương Mỹ…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Cục THADS Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số đơn vị đạt tỷ lệ thấp. Một số Chi cục, Chấp hành viên chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, giải quyết hồ sơ thi hành án, còn vi phạm, thiếu sót trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án, vẫn còn công chức bị kiểm điểm, kỷ luật năm 2017.
Phát biểu tại Hội nghị, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi khẳng định, năm 2017, cả hệ thống THADS cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó có sự đóng góp tích cực của các cơ quan THADS thành phố Hà Nội. Trong bối cảnh chung ngày càng khó khăn, đặc biệt Hà Nội là nơi có nhiều đặc thù riêng với yêu cầu đặt ra cao hơn các địa phương khác nhưng THADS Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 
 
Đ/c Mai Lương Khôi - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, số thụ lý mới về việc và tiền ngày càng tăng, biên chế giảm, Quyền Tổng cục trưởng yêu cầu các cơ quan THADS thành phố Hà Nội cần tiếp tục quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Nhà Nước, Thành ủy cùng kế hoạch công tác trọng tâm của Bộ để tạo nền tảng, cơ sở triển khai toàn diện các mặt công tác; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để tạo thuận lợi thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan THADS Thành phố cần quan tâm hơn nữa công tác xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án đảm bảo chính xác, phản ánh đúng thực trạng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan THADS ngày càng vững mạnh, đảm bảo yêu cầu.
 

 
Đ/c Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao kết quả THADS trong những năm qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh THADS là lĩnh vực quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của Thủ đô. Để phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị trong năm 2018, Cục cần phát huy tính chủ động trong việc tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương về lĩnh vực THADS; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan. Bên cạnh đó, đồng chí cũng kiến nghị đối với Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS cần quan tâm hơn nữa tới điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là việc xây dựng Trụ sở làm việc của Cục THADS Thành phố, có các chính sách nhằm kịp thời khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức trong Ngành.
 

 
Đ/c Lê Quang Tiến - Cục trưởng Cục THADS TP Hà Nội kết luận và bế mạc Hội nghị
 
Kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Cục trưởng Cục THADS Thành phố cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và thành phố Hà Nội, sự phối, kết hợp của các Sở, ban, ngành Thành phố trong thời gian qua. Năm 2018 dự kiến số việc và tiền thụ lý tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2017, do đó, để nâng cao hiệu quả công tác THADS trong thời gian tới, đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018: tiếp tục phấn đấu tổ chức thực hiện việc thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đặc biệt phấn đấu giảm thiểu số việc tồn chuyển sang năm sau. Tổ chức các đợt cao điểm về giải quyết hồ sơ thi hành án, tập trung tổ chức thi hành dứt điểm đối với những việc có giá trị thi hành lớn hoặc có khiếu nại kéo dài từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn Thành phố. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tổ chức thi hành án, trong đó chú ý những vụ án lớn, phức tạp, những vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng; tập trung chỉ đạo sát sao, tiếp tục thực hiện việc giao chỉ tiêu thi hành án xong theo từng tháng đối với Chấp hành viên.
2. Tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc và Quy chế dân chủ tại cơ quan hành chính nhà nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhạy bén, kịp thời và phù hợp với nguyên tắc song trùng trực thuộc.
3. Phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính và Kế hoạch số 244/KH-UB ngày 18/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU. Đây là sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy và chính quyền Thành phố đối với công tác THADS.       
4. Tiếp tục triển khai thực hiện 09 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội, thực hiện chủ đề công tác năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018 nhằm xây dựng chính quyền Thành phố theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI; Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 của UBND Thành phố.
5. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; kế hoạch của UBND Thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội. Thay đổi căn bản tư dưy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức trực tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính.
6. Về công tác tổ chức cán bộ: tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác THADS trên địa bàn Thủ đô. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức của Cục và các Chi cục, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng trong đó tập trung vào những địa bàn, đơn vị yếu kém. Tập trung rà soát, đánh giá, làm rõ hơn nữa thực trạng về đội ngũ cán bộ (nhất là người đúng đầu), từ đó có phương án chính xác về công tác cán bộ trong năm 2018 và các năm tiếp theo.
7. Về công tác kiểm tra: năm 2018 Cục được giao thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với 100% đơn vị cấp huyện; kiểm tra toàn diện 20/30 đơn vị, do đó để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra yêu cầu cần phải tăng cường, nâng cao chất lượng kiểm tra, công tác kiểm tra phải thực hiện theo kế hoạch, kết hợp nhiều nội dung trong một đợt kiểm tra, đồng thời xác định rõ trọng tâm, trọng điểm kiểm tra; kết luận kiểm tra đảm bảo chính xác, kịp thời, làm rõ cụ thể ưu, nhược điểm để tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác THADS trên địa bàn Thủ đô.
 
 
Nhân dịp này, lãnh đạo UBND Thành phố đã trao Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 cho tập thể Cục THADS thành phố Hà Nội, cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 4 tập thể và 3 cá nhân, cùng nhiều giấy khen khác.
Nguyễn Văn Dụng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: