Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2017.

28/12/2017

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, ngày 26,27 tháng 12 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn; Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã trực thuộc; Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký Thi hành án của các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Cục trưởng Cục THADS Thành phố đánh giá, năm 2017, công tác THADS của Thành phố đã được triển khai và thực hiện đồng bộ trên tất cả các nhiệm vụ được giao. Theo thống kê kết quả THADS năm 2017, toàn thành phố đã đạt được kết quả tích cực, cao hơn so với năm 2016, cụ thể: 80% về việc và 30,9% về tiền, giảm 8,5% số việc chuyển kỳ sau (vượt chỉ tiêu được giao là trên 70% về việc và trên 30% về tiền). Đặc biệt, biểu dương một số đơn vị đã đạt được 4 chỉ tiêu được giao như: Sóc Sơn, Nam Từ Liêm, Ba Vì, Hoàng Mai…; một số đơn vị đạt được tỷ lệ giải quyết xong tương đối cao: về việc Sóc Sơn, Gia Lâm (91%); Nam Từ Liêm, Hoàng Mai (89%); Ứng Hòa, Phú Xuyên, Cầu Giấy (89%)…; cùng với đó biểu dương một số đơn vị có kết quả vượt trội so với năm 2016, giảm được nhiều án tồn, tiền tồn chuyển sang năm 2018 như Hoài Đức, Thạch Thất, Chương Mỹ…Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số đơn vị đạt tỷ lệ thấp. Một số Chi cục, Chấp hành viên chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, giải quyết hồ sơ thi hành án, còn vi phạm, thiếu sót trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án, vẫn còn công chức bị kiểm điểm, kỷ luật năm 2017.
 
Đ/c Lê Quang Tiến - Cục trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cục trưởng nhấn mạnh để pháp luật được đi vào thực tiễn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ công chức, Chấp hành viên ngày càng được nâng cao, hoạt động thi hành án dân sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự; góp phần bảo đảm chấp hành đúng pháp luật và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự là hết sức cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng.
 
Đ/c Lê Thị Kim Dung - Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS trình bày chuyên đề tập huấn tại Hội nghị

Hội nghị đã mời được các đồng chí Báo cáo viên là lãnh đạo các đơn vị chức năng của Tổng cục THADS. Các Báo cáo viên là những đồng chí lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt rất nhiệt tình truyền đạt những vấn đề liên quan rất thiết thực đến công tác thi hành án dân sự với 15 chuyên đề trong đó tập trung chủ yếu vào các kỹ năng và các vấn đề cần lưu ý, rút kinh nghiệm về những sai sót thường gặp trong quá trình tổ chức thi hành án; các kiến thức liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ trong thi hành án..v.v. Đồng thời, các đồng chí Báo cáo viên đã dành thời gian trao đổi, giải đáp vướng mắc, kết luận từng tình huống cần giải đáp của các đơn vị tạo ra sự tương tác qua lại giữa người giảng và người tham dự tại Hội nghị.

Kết luận và bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ THADS năm 2017, đồng chí Lê Quang Tiến đánh giá các cán bộ công chức về tham dự Hội nghị một cách nghiêm túc, đầy đủ, thể hiện tinh thần học hỏi của lực lượng THADS Thủ đô. Đồng chí Cục trưởng nhận định, năm 2018 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, thực hiện chủ đề công tác của thành phố Hà Nội “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” với nhiều cơ hội và khó khăn, thách thức đối với công tác THADS, hành chính. Đây cũng là năm dự kiến số việc và tiền thụ lý tiếp tục tăng cao với một số vụ án lớn, phức tạp với nhiều bị hại... Chỉ tính riêng tại Cục 3 tháng đầu năm 2017 thụ lý 200 việc nhưng 3 tháng đầu năm 2018 số thụ lý trên 500 việc. Do đó, Cục trưởng yêu cầu sau Hội nghị tập huấn, các đồng chí Học viên lĩnh hội đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã được phổ biến, trao đổi, những quy định mới của pháp luật cũng như kỹ năng trong giải quyết công việc, đồng thời phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan đơn vị nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện, thống nhất, qua đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, tiếp tục nghiên cứu tài liệu, tổ chức vận dụng phù hợp với thực tiễn đơn vị và địa bàn.

 
Đ/c Nguyễn Thắng Lợi, Vụ trưởng Vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục THADS trình bày chuyên đề tập huấn tại Hội nghị

 
Đồng thời, tập trung xác minh, phân loại án, tổ chức thi hành, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, biện pháp, giải pháp trong giải quyết hồ sơ thi hành án, nhất là đối với  những vụ việc thi hành án có giá trị phải thi hành lớn, phức tạp, những vụ việc có liên quan đến tín dụng ngân hàng, những địa bàn, đơn vị có lượng án phải thi hành lớn; tập trung chỉ đạo thật sát sao, có các biện pháp cụ thể giải quyết phù hợp để thi hành án đạt kết quả, trong đó cần gắn trách nhiệm cá nhân của từng Chấp hành viên, của Lãnh đạo các Chi cục và của Lãnh đạo Cục về công tác chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thi hành án.

Về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ: Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định số 1194/QĐ-TCTHADS ngày 18/12/2017 về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2018, trong đó có quyết định giao chỉ tiêu công tác cho Cục THADS Thành phố Hà Nội cao hơn năm 2017 (cụ thể trên 72% về việc và trên 32% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành, giảm ít nhất 3% việc, tiền tồn đọng chuyển kỳ sau). Ngày 27/12/2017, Cục THADS thành phố Hà Nội đã đã có Quyết định số 22/QĐ-CTHADS giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 cho các Chi cục THADS quận, huyện, thị xã trực thuộc. Trên tinh thần đó, Cục trưởng yêu cầu các cơ quan THADS toàn Thành phố tập trung triển khai thực hiện kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra ngay từ đầu năm công tác; tiếp tục phấn đấu tổ chức thực hiện việc thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đặc biệt phấn đấu giảm thiểu số việc tồn chuyển sang năm sau.

Phối hợp thực hiện nghiêm túc Luật giá năm 2012, Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quán triệt các cơ quan THADS thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Thành ủy Hà Nội về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính” và Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Thành ủy Hà Nội, để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác.

Phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo đơn vị; đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, hạn chế đến mức thấp nhất cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật; chú trọng đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành để nâng cao chất lượng công tác quản lý, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chấp hành viên, công chức thuộc đơn vị phải cụ thể, sâu sát, đeo bám, quyết liệt và thực hiện triệt để nội dung công việc đã được giao, không để tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, thoái thác trách nhiệm khi có khiếu kiện xảy ra. Đơn vị nào để xảy ra sai phạm thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục và kiên quyết xử lý vi phạm, không xem xét khen thưởng đối với người đứng đầu.

Các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục THADS quận, huyện, thị xã trực thuộc phải xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và tổ chức tự kiểm tra 1 năm ít nhất hai lần, tăng cường kiểm tra đột xuất công tác thụ lý, xác minh và phân loại án đối với các Chi cục và Chấp hành viên; làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay tại nơi phát sinh; tổ chức xác minh, đối thoại đảm bảo việc giải quyết đúng thời hạn, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định, không để tình trạng chậm xử lý, kéo dài vòng vo. Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chế độ trực tiếp tiếp công dân định kỳ; thực hiện nghiêm các quy định về công tác văn thư lưu trữ, đặc biệt là về lập hồ sơ công việc theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 7/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử và Quy trình lưu trữ tài liệu, hồ sơ của Tổng cục THADS.

Sau hai ngày tập trung làm việc, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ THADS đã diễn ra nghiêm túc, cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra./.
                                                                                                Nguyễn Văn Dụng
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: