Sign In

Chi bộ Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

03/03/2020

Chi bộ Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐUC ngày 24/9/2019 của Đảng ủy Cục về việc tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; được sự nhất trí của Đảng ủy Cục, Chi bộ phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KTGQKNTC) tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ vừa qua, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và chỉ rõ những nguyên nhân yếu kém, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm.
Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Chu Quang Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục THADSTPHN đến dự và chỉ đạo đại hội.
 

 
100% các đại biểu tham dự đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn bám sát chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Cục, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các Chương trình hành động, Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch công tác của Quốc Hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Thành ủy, HĐND,UBND thành phố Hà Nội. Chi bộ luôn duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định, 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có đạo đức và lối sống lành mạnh. Đảng viên, công chức hàng năm đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

 
Về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Luôn tôn trọng ý kiến tham gia của các cá nhân để cùng tập thể thảo luận, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên trong Chi bộ thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng đồng chí đảm bảo mỗi việc, mỗi lĩnh vực đều có cá nhân phụ trách. Do vậy, các mặt công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong công tác tiếp công dân, công tác giải quyết đơn thư KNTC (năm 2019 đạt 97%; Quý I/2020 đạt 84%)...

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí: Nguyễn Bích Hạnh, Nguyễn Thị Hải Yến và Trịnh Thị VY, trong đó đồng chí Nguyễn Bích Hạnh, giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến giữ chức vụ Phó Bí thư.

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác nhiệm vụ chính trị được giao; Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, tập trung bồi dưỡng, giúp đỡ kết nạp 01 quần chúng vào Đảng. Hàng năm, Chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên đều phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% đảng viên được khen thưởng; 100% đảng viên thực hiện tốt Quy định đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, chấp hành nghiêm túc Quy định những điều đảng viên không được làm...

 

 
Chỉ đạo đại hội, đại diện Đảng ủy Cục đã ghi nhận kết quả biểu dương thành tích, Ban Chi ủy mới đã tiếp thu chỉ đạo và xin hứa đoàn kết phát huy những ưu điểm thuận lợi, khắc phục những khó khăn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu được đặt ra, góp phần thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Cục THADS thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Triệu Quỳnh Nga
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: