Sign In

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện giám sát công tác Thi hành án dân sự năm 2021

06/12/2021

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội  thực hiện giám sát công tác Thi hành án dân sự năm 2021
Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và chuẩn bị nội dung báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 01/12/2021 Ban Pháp chế HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Cục THADS thành phố Hà Nội về kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Báo cáo tại buổi làm việc, Đồng chí Vũ Hồng Dương, Phó Cục trưởng cho biết, Hà Nội là địa bàn trọng điểm của Hệ thống THADS, theo đánh giá của Lãnh đạo Tổng cục, Hà Nội nằm trong 06 địa phương của Hệ thống có số việc, tiền phải thi hành lớn, chịu ảnh hưởng, hậu quả trực tiếp của nhiều đợt giãn cách xã hội liên tiếp. Trong bối cảnh đó, hoạt động tác nghiệp tại cơ sở, thực địa, xác minh điều kiện thi hành án, làm việc trực tiếp với các đương sự để xác minh, kê biên, xử lý tài sản, bán đấu giá…bị gián đoạn. Cùng với đó là tổng số thụ lý mới về việc và về tiền đều tăng so với cùng kỳ năm 2020 cả về số lượng và tính chất, mức độ phức tạp. Với tổng số việc phải giải quyết 52.591 việc, tương ứng với số tiền gần 51 nghìn tỷ đồng, mặc dù, các cơ quan THADS của Hà Nội đã rất nỗ lực, cố gắng gấp nhiều lần so với các năm trước, triển khai thực hiện kết hợp nhiều giải pháp, nhưng kết quả tỉ lệ về việc còn thiếu 12% và về tiền còn thiếu 16,19% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Về kết quả thu hồi nợ cho tổ chức tín dụng phải thi hành 5.722 việc (chiếm 10.88 % số việc thụ lý toàn Thành phố); Tổng tiền 30.033.371.070.000 đồng (chiếm 60% số tiền thụ lý); Tổ chức thi hành cho hơn 60 tổ chức tín dụng, ngân hàng; đã thu hồi các khoản nợ gần 4 nghìn tỷ đồng.  
 

 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trong tâm và giải pháp năm 2022.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia của đại diện các ngành và ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, ý kiến giải trình của Lãnh đạo Cục THADS, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND phát biểu ghi nhận kết quả mà các cơ quan THADS tthành phố đã đạt được trong năm 2021, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, hành chính, ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Cục THADS để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND đề nghị lãnh đạo Cục THADS Thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt năm 2021, khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố và sự phối hợp của các cấp, các ngành để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.
 
Trần Việt Thúy
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội

Các tin đã đưa ngày: