Sign In

Hội nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp năm 2022

13/12/2022

Hội nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp năm 2022
Ngày 12/12/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị năm 2022 do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, đã thông qua các dự thảo Báo cáo, trong đó có dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính”; dự thảo Chỉ thị mới của Ban Thường vụ Thành ủy thay thế Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy do Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tham mưu xây dựng.

 
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy – Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy nhấn mạnh việc ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy là nhằm thể chế hóa chủ trương Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) giai đoạn 2022-2026 và đáp ứng yêu cầu về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trong tình hình mới. Đồng thời đồng chí đã ghi nhận sự cố gắng và những kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự của cơ quan THADS thành phố Hà Nội, đặc biệt trong năm 2022, kết quả thi hành án dân sự toàn Thành phố vượt chỉ tiêu được giao cả về việc và về tiền (về việc vượt 0,16% so với chỉ tiêu được giao, về tiền vượt 2,2% so với chỉ tiêu được giao) và yêu cầu trong thời gian tới Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phải bám sát kế hoạch của Trung ương, của Thành ủy, thành phố để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác THADS trên địa bàn thành phố, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh; đảm bảo công tác phối hợp đạt hiệu quả theo yêu cầu, góp phần đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm túc, đảm bảo quyền và đúng trình tự quy định của pháp luật; thường xuyên tham mưu cho Thành phố nhiều giải pháp tổng thể để thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội.
                                                                                       Tin, Ảnh: Lý Hà

Các tin đã đưa ngày: