Sign In

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

30/03/2018

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK ngày 31/01/2018 của Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với toàn thể cán bộ đảng viên của đơn vị.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Chuyên đề học tập năm 2018, gồm: phong cách làm việc “dân chủ, quần chúng”, “khoa học”, “nêu gương”; phong cách lãnh đạo “dân chủ nhưng quyết đoán”, “sâu sát”, “khéo dùng người, trọng dụng người tài”, “cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo” trong cán bộ, đảng viên, chú trọng cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, đặc biệt là những vấn đề hạn chế, tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước của ngành, cơ quan, đơn vị; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.
 

 

Đ/c Lê Quang Tiến – Bí thư Đảng uỷ Cục truyền đạt nội dung học tập Chuyên đề năm 2018


Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị sau Hội nghị học tập, từng đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân; đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc thực hiện nêu gương và gắn với trách nhiệm của tập thể cơ quan, đơn vị; tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và tự kiểm tra giám sát; Phải liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo và giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu). Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo tập thể đơn vị cần tiếp tục ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao./.
Nguyễn Hồng Nhung

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: