Sign In

Chi bộ Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên năm 2021

10/09/2021

Chi bộ Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên năm 2021
Ngày 10/9/2021, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú: Trần Thị Lượt, Bùi Huyền Như.
Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Hồng Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng và một số đồng chí đảng viên của 02 Chi bộ.

Buổi Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và Công văn số 743-CV/BTCTU ngày 25/8/2021 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về việc hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ và một số hoạt động về công tác đảng viên sang trực tuyến. Đồng chí Lý Văn Trung – Bí thư Chi bộ Văn phòng; Đồng chí Nguyễn Hương Giang – Bí thư Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính công bố Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội về việc kết nạp đảng viên, giao nhiệm vụ cho đồng chí Đảng viên mới và phân công đảng viên giúp đỡ các đồng chí Đảng viên mới của Chi bộ mình.

  
Dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đảng viên đi trước đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Đ/c Vũ Hồng Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phát biểu chỉ đạo
 
Đồng chí Vũ Hồng Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phát biểu chúc mừng 02 đồng chí Đảng viên mới, 02 chi bộ có Đảng viên mới và mong rằng trong thời gian tới các Chi bộ sẽ ngày càng vững mạnh hơn. Đồng chí nhấn mạnh được đứng trong hàng ngũ của Đảng là vinh dự nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm lớn lao; và đề nghị các đồng chí đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, nâng cao năng lực chuyên môn, tham gia tích cực phong trào của Đảng ủy nói chung và phong trào của các tổ chức chính trị xã hội phát động nói riêng. Đề nghị Chi bộ Văn phòng, phòng Kế hoạch - Tài chính tiếp tục rèn luyện 02 đồng chí đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ và chuyển đảng chính thức khi đủ điều kiện sau 01 năm thử thách, đồng thời tiếp tục phát hiện quần chúng mới, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng để tổ chức Đảng của các Chi bộ nói riêng, Đảng ủy Cục nói chung ngày càng phát triển vững mạnh. Tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường xuyên và nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, không nể nang né tránh để xây dựng tập thể Chi bộ vững mạnh. Cấp uỷ cần thường xuyên, liên tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên ở chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Phát huy tính chủ động, gương mẫu, tự giác của bản thân cán bộ, đảng viên trong việc học tập, làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
 

Đ/c Vũ Hồng Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng
tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí đảng viên mớiCác đồng chí Bí thư Chi bộ tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí đảng viên mới
 
Lê Xuân Tùng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: