Sign In

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội

12/01/2021

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 09/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về việc Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội;Sáng ngày 11/01/2021, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội tổ chức Hội Nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nộiđến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của đơn vị.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hồng- Bí thư Đảng ủy-Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, nhất là mục tiêu, chỉ tiêu,  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025).
 
Đồng chí Lê Xuân Hồngtriển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu
lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội
 
Qua đó, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự đã đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII với mục tiêu tổ chức quán triệt sâu sắc phương châm Đại hội ‘‘ Đoàn kết- Dân chủ-Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển’’ và những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tới các Chi bộ trực thuộc tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động; lãnh đạo nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện đúng định hướng, có chất lượng, hiệu quả thiết thực. Nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII thành các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm toàn khóa nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội trong từng năm và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các chi bộ trực thuộc, đổi mới việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, tập trung vào những nội dung cơ bản, đặc biệt là những vấn đề mới trong Nghị quyết, những nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của tổ chức cơ sở đảng…

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Cục đề nghị các Chi bộ trực thuộcđổi mới việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, tập trung vào những nội dung cơ bản, đặc biệt là những vấn đề mới trong Nghị quyết, những nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của tổ chức cơ sở đảng, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 
Hồng Minh- Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: