Sign In

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

21/09/2020

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 09/9/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về việc Tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội tổ chức Hội Nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của đơn vị
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Chuyển- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy-Trưởng Phòng tổ chức cán bộ đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị như sau:
 
 
Đồng chí Lê Quang Chuyển triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố
 
Nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố gồm: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2020-2025; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố; Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí.

Nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng nhiệm vụ và các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị- xã hội

Nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; Tiếp tục đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của cấp ủy và UBKT Đảng ủy, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy.
Toàn cảnh Hội nghị
 
Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Cục đề nghị các Chi bộ trực thuộc triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII và tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ Khối đến các cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Chi bộ; Tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị- kinh tế- xã hội năm 2020, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
          Phạm Hồng Minh- Phòng Tổ chức cán bộ  

Các tin đã đưa ngày: