Sign In

Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh-TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá đối với tài sản QSD đất của ông Khánh bà Phương (Giấy CNQSD đất số BY 316166, ngày 26/11/2015, thửa đất số 58, tờ bản đồ số 3, diện tích 778m2) tại Tổ 1, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh.

09/11/2021

1. Tài sản thẩm định giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cấp Giấy CNQSD đất số BY 316166, ngày 26/11/2015, thửa đất số 58, tờ bản đồ số 3, diện tích 778m2­  chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất ông Trần Quốc Khánh, bà Lê Thị Hà Phương, tại: Tổ dân phố 1, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Địa chỉ đăng ký nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Thời gian đăng ký nộp hồ sơ: Trước 16 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (trong giờ hành chính).
 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: