Sign In

Chi cục THADS Hương Khê: Lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản là QSDĐ 893,3m2 (Thửa 41, bản đồ 15). Giấy CNQSD số CO 352341 mang tên ông Hồ Viết Hoài và bà Mai Diễm Ly, cấp ngày 28/8/2018, địa chỉ: Xóm 01, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

12/04/2022

Chi cục THADS huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đăng thông tin lựa chọn tổ chức thẩm định giá đối với tài sản:
- Quyền sử dụng đất  893,3m2 (Thửa đất số: 41, tờ bản đồ số: 15); trong đó đất ở 100m2, đất trồng cây lâu năm 893,3m2. Nhà và tài sản gắn liền với diện tích đất nói trên. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CO 352341 mang tên ông Hồ Viết Hoài và bà Mai Diễm Ly, do UBND huyện Hương Khê cấp ngày 28/8/2018, địa chỉ: Xóm 01, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ: Trước 17 giờ 00 ngày 18/4/2022 ( giờ hành chính). Taị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
( Điện thoại liên hệ: 0984.368.889 – Chấp hành viên Đinh Thị Hoa Sen)
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: