Sign In

Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh: Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản là gồm 02 chiếc ô tô tải; 01 chiếc xe mô tô. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 23/02 đến 25/02/2022, tại Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh.

23/02/2022

Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh: Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản là gồm 02 chiếc ô tô tải; 01 chiếc xe  mô tô. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 23/02 đến 25/02/2022, tại Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: