Sign In

Chi cục THADS huyện Hương Sơn áp dụng hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án trong kê biên, xử lý tài sản của đương sự

05/04/2019

Chi cục THADS huyện Hương Sơn áp dụng hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án trong kê biên, xử lý tài sản của đương sự
Ngày 02/4/2019 vừa qua, Chi cục THADS huyện Hương Sơn đã kê biên tài sản là quyền sử dụng đất của đương sự, diện tích 575m2, trong đó có 300m2 đất ở và 275m2 đất trồng cây lâu năm, tại thửa 75, tờ bản đồ số 15, thôn 3 xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Ngày 01/3/2019, Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn ban hành Quyết định thi hành án chủ động số 111/QĐ-CCTHADS đảm bảo đúng thẩm quyền theo trình tự nhận ủy thác thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành khoản buộc Nguyễn Quang Chung (địa chỉ: thôn 1, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) phải bồi thường tổng số tiền 8.524.388.309 đồng (trong đó, bồi thường vào NSNN 208.446.200đ và bồi thường vào quỹ hoàn thuế GTGT 8.315.942.109đ) theo quyết định của Bản án số 523/2018/HSPT ngày 13/8/2018 của TAND Cấp cao tại Hà Nội, Bản án sơ thẩm 15/2018/HSST ngày 20/4/2018 của TAND tỉnh Hà Tĩnh.


Xác định đây là vụ việc phải thi hành số tiền lớn, có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả, chỉ tiêu được giao từ đầu năm, nên ngay khi được phân công, Chấp hành viên đã áp dụng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án của Cục THADS tỉnh để xây dựng kế hoạch chi tiết để giải quyết vụ việc và tác nghiệp.

Tập thể lãnh đạo đơn vị lường được những khó khăn hiện hữu ngay từ khi thụ lý vụ việc như: đương sự đang chấp hành hình phạt tù ở ngoài địa bản tỉnh (Trại giam Đồng Sơn, tỉnh Quảng Bình), số tiền phải thi hành án lớn (chiếm trên 50% tổng số tiền đơn vị đã thụ lý), thời gian năm công tác 2019 đã đi vào Quý III, đến 30/9/2019 vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung toàn đơn vị. Nên đã cử cán công chức đơn vị trực tiếp vào tận Quảng Bình, phối hợp tốt với Ban giám thị trại giam Đồng Sơn để tống đạt Quyết định thi hành án, giải quyết việc thi hành án và xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Bên cạnh đó, mở nhiều buổi làm việc, tiếp xúc với gia đình đương sự giải thích việc thi hành án của đương sự để gia đình biết, vận động gia đình thi hành thay nghĩa vụ cho đương sự. Kịp thời xác minh tại gia đình và địa phương, tiến hành xác minh, đo đạc tài sản để cưỡng chế kê biên.

Ngày 29/3/2019, Chấp hành viên đã ban hành Quyết định cưỡng chế kê biên Quyền sử dụng đất số 01/QĐ-CCTHADS.

Ngày 02/4/2019 vừa qua, Chi cục đã kê biên tài sản là quyền sử dụng đất của đương sự, diện tích 575m2, trong đó 300m2 đất ở và 275m2 đất trồng cây lâu năm, tại thửa 75, tờ bản đồ số 15, thôn 3 xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Thành phần tham dự có đại diện cơ quan quản lý về đất đai Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện, chính quyền địa phương xã Sơn Diệm, đại diện thôn nơi cư trú và nơi có tài sản của đương sự. Trước sự kiểm sát của Kiểm sát viên VKSND huyện và chứng kiến của đai diện các hộ liền kề.
 

Đến nay, Chấp hành viên Chi cục đã ký Hợp đồng thẩm định giá với tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp có văn phòng hoạt động trên địa bàn tỉnh để xác định giá trị tài sản, làm căn cứ xử lý tài sản đảm bảo quy định của pháp luật, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành hiệu quả đối với vụ việc có số tiền lớn, đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được ngành cấp trên giao phó.
 
Trần Đình Sỹ
Chi cục THADS huyện Hương Sơn

Các tin đã đưa ngày: