Sign In

Thực hiện cơ chế Một cửa và Hỗ trợ trực tuyến nhằm tăng cường nâng cao chất lượng trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/06/2017

Thực hiện cơ chế Một cửa và Hỗ trợ trực tuyến nhằm tăng cường nâng cao chất lượng trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Thời gian gần đây, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Điển hình trong 8 tháng đầu năm công tác 2017, các cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trên địa bàn tỉnh đã thi hành xong: 2.263 việc, tăng 11,1% so cùng kỳ năm 2016, đạt tỉ lệ 80.3% và vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao 6,3%; về tiền là 54,4 tỷ đồng, tăng 174% so cùng kỳ năm 2016, đạt tỉ lệ 55,3% và vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao 21,3%.
 
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện Cơ chế một cửa và Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự . 
 
công chức trực Một cửa và Hỗ trợ trực tuyến tại Cục THADS tỉnh

(Ảnh: Công chức trực Một cửa và Hỗ trợ trực tuyến tại Cục THADS tỉnh)
 
Theo đó, Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Bộ phận một cửa và Hỗ trợ trực tuyến; phân công cán bộ chuyên trách thực hiện công tác này. Địa điểm làm việc cho bộ phận một cửa được bố trí ở vị trí thuận tiện, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc; bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị. Bên cạnh đó, tại các cơ quan Thi hành án dân sự sẽ niêm yết và công khai, đầy đủ hồ sơ, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí (nếu có) đối với từng thủ tục hành chính thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến. Công khai danh sách, số điện thoại cơ quan, địa chỉ email của công chức đầu mối thực hiện hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa tại đơn vị. Đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh.
 
   

(Ảnh: người dân đến tìm hiểu cơ chế Một cửa tại các cơ quan THADS Hà Tĩnh)

Cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2017. Mặc dù hiện nay ở nhiều Chi cục THADS Trụ sở làm việc xây dựng đã lâu, chật chội; cơ sở vật chất còn hạn chế; tuy nhiên Lãnh đạo các đơn vị đã tích cực thực hiện tốt chủ trương của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và chỉ đạo của Cục THADS về Cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến để phục vụ cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự.
 

(Ảnh: xử lý hồ sơ đăng ký giao dịch Một cửa tại Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh)
 
Với việc thực hiện Cơ chế một cửa và Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự sẽ giúp nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả hoạt động của các Cơ quan Thi hành án dân sự. Qua đó tạo thuận lợi, giải quyết tốt hơn công việc của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự./.
 
                                                                                   Lê Xuân Tùng - Văn phòng Cục THADS Hà Tĩnh

Các tin đã đưa ngày: