Sign In

Tiêu hủy hơn 1500 gam heroin và các loại hung khí, tang vật phạm tội

27/09/2017

Tiêu hủy hơn 1500 gam heroin và các loại hung khí, tang vật phạm tội
Sáng ngày 27/9/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tiêu hủy ma túy, các loại hung khí và tang vật phạm tội theo các bản án, quyết định đã có hiệu lực.
Hội đồng tiêu hủy thành lập theo Quyết định số đê/QĐ-CTHA ngày 25/9/2017 Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Trương Công Hoàng, Phó cục trưởng làm chủ tịch, với sự tham gia của đại diện Sở Tài chính Hà Tĩnh. Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh tham gia giám sát trực tiếp quá trình tổ chức tiêu hủy.
 

Sau khi tiến hành thủ tục công bố quyết định thi hành án về việc tiêu hủy tang vật, tài sản và quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Hội đồng tiêu hủy tang vật đã tiến hành tiêu hủy bằng cách đốt, làm biến dạng các tang vật của 13 bản án, quyết định HSST, HSPT và 08 Quyết định thi hành án gồm nhiều loại hung khí như: dao dài, dao bầu, dao gấp, ống tuýp sắt, kiếm...vv và 1529,9675 gam heroin.
 
 

Tất cả số tang vật trên đã được Hội đồng tiêu hủy nhất trí và tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật, có sự giám sát, chứng kiến của các thành viên có liên quan.
 

Phạm Trường Chinh
 

 
 
 

Các tin đã đưa ngày: