Sign In

Công tác thi hành án dân sự 8 tháng đầu năm tại Hà Tĩnh đạt kết quả cao

19/06/2017

Công tác thi hành án dân sự 8 tháng đầu năm tại Hà Tĩnh đạt kết quả cao
Qua 8 tháng năm 2017, với sự nỗ lực, quyết tâm tổ chức thi hành án của các cơ quan THADS Hà Tĩnh, kết quả thi hành án dân sự tại Hà Tĩnh đã đạt kết quả khá cao. Đặc biệt, Hà Tĩnh đã sớm vượt một số chỉ tiêu được giao về việc vượt 6,3%, về tiền vượt 21,3%, chỉ tiêu giảm tiền tồn đọng vượt 79,4%.
Công tác THADS 8 tháng năm 2017 ở Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn do số việc, tiền phải thi hành tăng cao so với cùng kỳ năm 2016: về việc tăng 10,3%, nhất là số tiền tăng 86,5% tỷ đồng (24,3%). Nhiều tài sản kê biên đã ký hợp đồng bán đấu giá nhưng không có người mua. Tuy nhiên, các cơ quan THADS Hà Tĩnh đã tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh và cùng với sự quyết tâm thực hiện các giải pháp ngay từ đầu năm công tác, đên nay đã đạt kết quả tích cực, trong đó đã sớm đạt và vượt một số chỉ tiêu được giao cả năm như: chỉ tiêu thi hành xong về việc vượt 6,3%, chỉ tiêu thi hành xong về tiền vượt 21,3%; chỉ tiêu giảm tiền tồn đọng vượt 79,4%.
                                                                         
 

Cục THADS Hà Tĩnh tham dự buổi giao ban trực tuyến của Tổng cục với 63 Cục THADS ngày 15/6/2017
 
Cụ thể kết quả thi hành án 8 tháng năm 2017 tại Hà Tĩnh (tính từ 01/10/2016 đến 31/5/2017) như sau:

Tổng số thụ lý: 3.396 việc, tăng 136 việc = 10,3% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó số việc có điều kiện thi hành 2.817 việc, chiếm 83% so với số việc phải thi hành. Kết quả, đ
ã giải quyết xong 2.263 việc, tăng 226 việc so với cùng kỳ năm 2016, đạt 80,3%, tăng 1,83% so với cùng kỳ năm 2016 và vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao cả năm 6,3% (chỉ tiêu giao 74%), cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 20,9% (tỷ lệ này trong toàn quốc là 59,4%) và xếp thứ 7 trong toàn quốc.
 
Tại điểm cầu Hà Tĩnh, đ/c Nguyễn Văn Cường - Cục trưởng Cục THADS - phát biểu nguyên nhân đạt được thành tích trong 8 tháng năm 2017 và các kiến nghị, đề xuất với Tổng cục THADS
 
 
Tổng số tiền phải thi hành: 442.870.358.000 đồng; tăng 86.573.211.000 đồng = 24,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số có điều kiện thi hành: 98.293.307.000 đồng. Kết quả đã giải quyết xong: 54.431.003.000 đồng, tăng 34.554.114.000 đồng (173,84%) so với cùng kỳ năm 2016 và đạt tỷ lệ 55,38%, vượt 21,3% chỉ tiêu được giao cả năm (chỉ tiêu giao 34%), cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc 34% (tỷ lệ này trong toàn quốc là 21,3%) và xếp thứ nhất toàn quốc.

Tại cuộc họp giao ban giữa Tổng cục THADS và 63 Cuc THADS trên cả nước ngày 15/6/2017, Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan THADS Hà Tĩnh, đặc biệt là đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Cường đã 
quản lý, điều hành, chỉ đạo đưa THADS Hà Tĩnh vượt khó, đạt được các kết quả cao. Tổng cục trưởng cũng thể hiện sự tin tưởng và yêu cầu các cơ quan THADS Hà Tĩnh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tất cả chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017./.

                                                                  Phạm Trường Chinh - Văn phòng Cục THADS Hà Tĩnh 

 


 

Các tin đã đưa ngày: