Sign In

Hà Tĩnh - Thi hành án dân sự vượt cả 4 chỉ tiêu được giao

10/10/2017

Hà Tĩnh - Thi hành án dân sự vượt cả 4 chỉ tiêu được giao
Được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập thể cán bộ, công chức THADS Hà Tĩnh đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành vượt cả 4 chỉ tiêu do Bộ Tư Pháp và Tổng cục THADS giao.

Năm 2017, công tác THADS ở Hà Tĩnh mặc dù gặp khó khăn do lượng án tăng; do ảnh hưởng của bảo lụt làm cho điều kiện thi hành án của đương sự giảm mạnh; số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ còn hạn chế; cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập thể cán bộ, công chức THADS Hà Tĩnh đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành vượt cả 4 chỉ tiêu do Bộ Tư Pháp và Tổng cục THADS giao.
 
 
Về việc, tổng số thụ lý là 4.652 việc (tăng 6,2% so với năm 2016). Đã thi hành xong đạt tỷ lệ 91,5%, tăng 2,3 % so với cùng kỳ năm 2016, vượt chỉ tiêu do Tổng cục giao 17.4 %.

Về tiền, tổng số thụ lý là 457 tỷ đồng (tăng 24,7% so với năm 2016). Đã thi hành xong đạt tỷ lệ 73,59%, tăng 51 % so với cùng kỳ năm 2016, vượt chỉ tiêu do Tổng cục giao 39,5 %.

Về giải quyết án tồn đọng chuyển kỳ sau, các cơ quan THADS ở Hà Tĩnh đã giảm được -16,9% lượng án tồn đọng về việc (vượt chỉ tiêu Tổng cục giao 6,9 %). Đặc biệt Hà Tĩnh đã giảm được -91,27 % lượng án tồn đọng về tiền (vượt chỉ tiêu Tổng cục giao 83,2 %).

Đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên đây là nhờ các cơ quan THADS Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp đổi mới và quyết liệt trong công tác THADS như: Sớm ban hành Kế hoạch công tác năm 2017 trình UBND tỉnh cho ý kiến và trình Tổng cục phê duyệt; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh; Giao chỉ tiêu cho Cục và các Chi cục cao hơn nhiều so với chỉ tiêu Tổng cục giao; Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ công chức cơ quan THADS; Tham mưu đổi mới tổ chức và hoạt động các Ban chỉ đạo THADS; Tăng cường hoạt động chỉ đạo địa bàn của Chấp hành viên tỉnh; Tăng cường kiểm soát và đôn đốc hoạt động bán đấu giá tài sản THA; Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ THADS cho Chấp hành viên và công chức các Chi cục THADS; Tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ tại 13/13 Chi cục; Tích cực phối hợp với các Trại giam, Trại tạm giam để THADS đối với các đối tượng đang chấp hành hình phạt tù, phối hợp với TAND, VKSND đề nghị xét miễn, giảm THADS; Phát động các đợt thi đua thi hành án cao điểm chào mừng 72 năm thành lập ngành Tư pháp, 71 năm truyền thống ngành THADS ...

Bước vào năm thi hành án 2018, Cục THADS Hà Tĩnh cũng đã tạm giao chỉ tiêu cho Cục và các Chi cục cao hơn chỉ tiêu đã giao năm 2017 (thi hành xong 89% về việc, 53% về tiền) với quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2018./.
                                                                  Nguyễn Cường
                                                                   (Cục THADS Hà Tĩnh)
 
 
 
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: