Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021 (điều chỉnh lần 1)

13/12/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 13/12 đến 17/12/2021
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (13/12)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Văn phòng Chính phủ.
Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh.
- 14 giờ 00’: Họp lãnh đạo Cục chuẩn bị Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục.
Địa điểm: Phòng liên ngành Cục.
 
Thứ ba: (14/12)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Chuyên đề) nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
Thứ tư: (15/12)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp Đoàn Kiểm tra toàn diện.
Thành phần tham dự: Thành viên Đoàn Kiểm tra toàn diện theo Quyết định số 257/QĐ-CTHADS ngày 10/12/2021 của Cục THADS tỉnh.
Địa điểm: Phòng liên ngành Cục.
- 9 giờ 00’: Họp cấp ủy và Lãnh đạo Cục: rà soát quy hoạch chức danh lãnh đạo Cục.
Thành phần cùng dự: Phòng Tổ chức cán bộ (PTCCB chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) đi công tác huyện Châu Thành A giải quyết hồ sơ thi hành án vụ Công Trang.
Thành phần cùng đi: Đ/c Hải (TK).
 
Thứ năm: (16/12)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân
- 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) họp Giải Quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Châu Thành, Châu Thành A.
Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
-13 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT): công tác huyện Châu Thành A giao đất hồ sơ thi hành án bà Lê Thị Lệ Thủy.
Thành phần cùng đi: Đ/c Hải (TK).
 
Thứ sáu: (17/12)
- 7 giờ 30’: Lãnh đạo Cục dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của ngành Thi hành án dân sự tỉnh.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục.
Địa điểm: Phòng họp số 01 UBND tỉnh.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) Giải quyết hồ sơ thi hành án của bà Dương Thị Mỹ Trang.
Địa điểm: Phòng tiếp công dân.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: