Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021 (điều chỉnh lần 1)

28/12/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 27/12 đến 31/12/2021
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (27/12)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT) dự lớp tập huấn trực tuyến “Tăng cường năng lực nhạy cảm giới cho đội ngũ công chức làm công tác THADS nhằm nâng cao kỹ năng tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án (cả ngày).
 
Thứ ba: (28/12)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị giao ban công tác an ninh, nội chính và cải cách tư pháp năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý I/2022.
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổng kết tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2021, triển khai Chương trình công tác năm 2022.
Địa điểm: Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị tỉnh.
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) công tác huyện Vị Thủy giải quyết và xác minh điều kiện thi hành án.
Thành phần cùng đi: Đ/c Hải (TK).
 
Thứ tư: (29/12)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) huyện Châu Thành A giải quyết hồ sơ bà Liên.
Thành phần cùng đi: Đ/c Hải (TK).
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.
 
Thứ năm: (30/12)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) giải quyết hồ sơ thi hành án bà Trang tại Cục.
 
 Thứ sáu: (31/12)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự đối thoại trực tuyến với công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ.
Địa điểm: Phòng họp số 01 UBND tỉnh.
- 13 giờ 30’: Hội nghị công chức, người lao động năm 2022.
Thành phần tham dự: Tất cả công chức, người lao động tại Cục.
Địa điểm: Hội trường Cục.
- 20 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự chương trình nghệ thuật chào năm mới 2022 “Hậu Giiang vững bước đi lên”.
Địa điểm: Trung tâm kỹ thuật - Đài PTTH Hậu Giang.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: