Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022 (điều chỉnh lần 1)

04/01/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 03/01 đến 07/01/2022
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (03/01)
- Nghỉ bù Tết Dương lịch 2022.
 
Thứ ba: (04/01)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nam (PCT) công tác thành phố Vị Thanh giải quyết hồ sơ thi hành án.
Thành phần cùng đi: Đ/c Hải (TK).
 
Thứ tư: (05/01)
- 7 giờ 30’: Họp Chi bộ đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm (cả ngày).
Thành phần tham dự: Tất cả đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ năm: (06/01)
- 7 giờ 30’: Họp Chi bộ đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm (cả ngày).
Thành phần tham dự: Tất cả đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ sáu: (07/01)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ chì họp rà soát quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và Chi cục giai đoạn 2021-2026.
Thành phần cùng dự: Các Phó Cục trưởng; Phòng Tổ chức cán bộ (chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) triển khai quyết định về công tác tổ chức.
Thành phần cùng dự: Phòng Tổ chức cán bộ (chuẩn bị); Toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Long Mỹ.
Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ.
- 15 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc các đơn vị tư vấn quản lý dự án, đơn vị thi công, đơn vị giám sát công trình trụ sở làm việc Chi cục THADS huyện Long Mỹ.
Địa điểm: Trụ sở Chi cục THADS huyện Long Mỹ đang xây dựng.
- Đoàn phúc tra theo Quyết định số 284/QĐ-CTHADS ngày 30/12/2021 của Cục THADS tỉnh công tác tại Chi cục THADS huyện Long Mỹ.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: