Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022 (điều chỉnh lần 1)

12/01/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 10/01 đến 14/01/2022
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (10/01)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự họp trực tuyến Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội Khóa XV.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.
- 14 giờ 00’: Họp trực tuyến Cấp ủy Chi bộ.
 
Thứ ba: (11/01)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) công tác thành phố Vị Thanh giải quyết việc thi hành án.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự đối chiếu kết quả rà soát chỉ số cải cách hành chính năm 2021.
Thành phần cùng dự: Đ/c Huy (TK).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc các đơn vị tư vấn quản lý dự án, đơn vị thi công, đơn vị giám sát về xử lý một số vấn đề phát sinh liên quan đến công trình trụ sở làm việc Chi cục THADS huyện Long Mỹ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ tư: (12/01)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang.
- 8 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức.
Địa điểm: Phòng họp số 02 Tỉnh ủy.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc với Quỹ tín dụng nhân dân thành phố Vị Thanh tại Cục.
 
Thứ năm: (13/01)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021 Cụm thi đua Khối các cơ quan Tư pháp và Quốc phòng – An ninh.
Thành phần cùng dự: Đại diện phòng Tổ chức cán bộ.
Địa điểm: Trung tâm Sở Chỉ huy tỉnh Hậu Giang.
 
Thứ sáu: (14/01)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) công tác huyện Châu Thành A kê biên đất hồ sơ bà Thủy.
Thành phần cùng đi: Đ/c Hải (TK).
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) triển khai việc chuyển đổi Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP sang Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.
Thành phần tham dự: Phòng Tổ chức cán bộ (PTCCB chuẩn bị nội dung); Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị tổng kết chương trình năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: