Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021

13/09/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 13/9 đến 17/9/2021
 
Thứ hai: (13/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
-13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) làm việc công chức phòng nghiệp vụ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ ba: (14/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
 
Thứ tư: (15/9)
- 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- Đ/c Nam (PCT) công tác tại thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy.
Thành phần cùng đi: Đ/c Hải (TK).
 
Thứ năm: (16/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại quan.
 
Thứ sáu: (17/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
 
Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: