Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021 (điều chỉnh lần 2)

20/09/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 20/9 đến 24/9/2021
( Điều chỉnh lần 2)

 Thứ hai: (20/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
 
Thứ ba: (21/9)
- 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Toàn (CT) tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh năm 2021 (Trực tuyến).
Thành phần cùng đi: Đ/c Tần (CHV).
- Đ/c Nam (PTC) công tác huyện Vị Thủy
 
Thứ tư: (22/9)
-  7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ 00’: Họp cấp ủy mở rộng.
Thành phần tham dự: Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cục, phòng TCCB.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành Cục.
 
Thứ năm: (23/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
 
Thứ sáu: (24/9)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nam (PTC) công tác giao đất ở xã Vị Bình, huyện Vị Thủy
Thành phần cùng đi: Đ/c Tần (CHV), Đ/c Hải (TK)

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
 
Các tin đã đưa ngày: