Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021

29/11/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 29/11 đến 03/12/2021
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (29/11)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ chì họp giao ban.
Thành phần tham dự: Các Phó Cục trưởng, Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục, 02 kế toán.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
 
Thứ ba: (30/11)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự trực tuyến Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bán đấu giá tài sản năm 2021.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) Giải quyết hồ sơ thi hành án của bà Thủy.
Địa điểm: Phòng tiếp công dân.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) Giải quyết hồ sơ thi hành án của Ngân hàng.
Địa điểm: Phòng tiếp công dân         .
 
Thứ tư: (01/12)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
          - 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) đi công tác huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A giải quyết hồ sơ thi hành án.
 Thành phần cùng đi: Đ/c Hải (TK).
 
Thứ năm: (02/12)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân
- 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) Giải quyết hồ sơ thi hành án của bà Trang.
Địa điểm: Phòng tiếp công dân.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) Giải quyết hồ sơ thi hành án của bà Xuân.
Địa điểm: Phòng tiếp công dân         .
 
Thứ sáu: (03/12)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nam (PCT): công tác huyện Châu Thành giải quyết hồ sơ thi hành án.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
Thành phần cùng dự: Đ/c Huy (TK).
Địa điểm: Phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: