Sign In

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

24/01/2022

Thực hiện quy định Bộ luật Lao động và theo Thông báo số 04/TB-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và Công văn số 80/UBND-NCTH ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh thông báo các đơn vị trực thuộc Cục phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 như sau:
1. Công chức, người lao động các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc được nghỉ từ ngày 31/01/2022 (thứ Hai) đến hết ngày 04/02/2022 (thứ Sáu) (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần).
2. Đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, thu xếp cho công chức và người lao động nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần theo đúng chế độ; phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau ngày nghỉ Tết; kịp thời báo cáo những vấn đề bất thường phát sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhất là đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về Cục THADS tỉnh, số điện thoại: 02933.878.954.
3. Nhiệm vụ đối với lãnh đạo Chi cục THADS trực thuộc:
3.1. Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thông báo việc nghỉ tiếp công dân, phân công công chức trực tại cơ quan bảo đảm trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường và treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ Tết từ chiều 31/01/2022 đến hết ngày 04/02/2022.
3.2. Lập Danh sách trực Tết gửi Văn phòng Cục THADS tỉnh trước ngày 25 tháng 01 năm 2022.
3.3. Báo cáo nhanh tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội hàng ngày trong dịp nghỉ Tết từ ngày 31 tháng 01 năm 2022 đến ngày 04 tháng 02 năm 2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến ngày mùng 04 tháng Giêng năm Nhâm Dần), gửi về Văn phòng Cục THADS tỉnh trước 15 giờ 00 hàng ngày.
- Phương thức báo cáo:
+ Bằng điện thoại: 02933.878.954; ngoài giờ hành chính gọi trực tiếp cho lãnh đạo quản lý Cục THADS theo ngày trực.
+ Theo đường công văn hỏa tốc.
3.4. Đề nghị các Chi cục THADS trực thuộc báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết bằng văn bản gửi về Văn phòng Cục THADS tỉnh trước 09 giờ 00 ngày 04/02/2022 (mùng 4 Tết) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng cục.
4. Nhiệm vụ đối với lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục
Lãnh đạo các ca trực có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo hằng ngày những vấn đề nỗi cộm, phát sinh (nếu có) về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng ca trực ngày mùng 3 Tết có trách nhiệm tổng hợp tình hình trong Tết của các cơ quan THADS trong tỉnh và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo yêu cầu tại Công văn  số 80/UBND-NCTH nêu trên.
Trên đây là thông báo của Cục THADS tỉnh về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện./.
 
Các tin đã đưa ngày: