Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022

23/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 23/5 đến 27/5/2022
 
Thứ hai: (23/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) triển khai quyết định kiểm tra toàn diện.
Thành phần cùng dự: Thành viên Đoàn kiểm tra toàn diện theo Quyết định số 97/QĐ-CTHADS ngày 06/5/2022 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang về việc kiểm tra toàn diện tại Chi cục THADS thị xã Long Mỹ.
Địa điểm: Chi cục THADS thị xã Long Mỹ.
 
Thứ ba: (24/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự họp sơ kết Ban Chỉ đạo THADS huyện Long Mỹ 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và họp bàn giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến đất nông nghiệp hết hạn, vụ ông Nguyễn Văn Ịnh và ông Nguyễn Văn Kha (về tranh chấp tháo dỡ hàng rào mở lối đi).
Địa điểm: Phòng họp số 02 UBND huyện Long Mỹ.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự họp trực tuyến sơ kết Ban Chỉ đạo THADS 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Thành phần cùng dự: Đ/c Nam (PCT); Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục (Phòng Nghiệp vụ chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp số 01 UBND tỉnh.
- Đoàn kiểm tra toàn diện theo Quyết định số 97/QĐ-CTHADS ngày 06/5/2022 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang công tác tại Chi cục THADS thị xã Long Mỹ.
 
Thứ tư: (25/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) giải quyết hồ sơ vụ Ngọc Anh tại Cục.
- Đoàn kiểm tra toàn diện theo Quyết định số 97/QĐ-CTHADS ngày 06/5/2022 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang công tác tại Chi cục THADS thị xã Long Mỹ.
 
Thứ năm: (26/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 8 giờ 00’: Lãnh đạo Cục dự tọa đàm trực tuyến “Nâng cao nhận thức và hiệu quả trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư”.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự bán đấu giá tài sản tại Công ty đấu giá hợp doanh Đông Nam.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự họp trao đổi về việc góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Địa điểm: Phòng họp số 01, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang
- Đoàn kiểm tra toàn diện theo Quyết định số 97/QĐ-CTHADS ngày 06/5/2022 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang công tác tại Chi cục THADS thị xã Long Mỹ.
 
Thứ sáu: (27/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) giải quyết hồ sơ vụ ông Khánh tại Cục.
- Đoàn kiểm tra toàn diện theo Quyết định số 97/QĐ-CTHADS ngày 06/5/2022 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang công tác tại Chi cục THADS thị xã Long Mỹ.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: