Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 04 đến ngày 08/7/2022

04/07/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 04/7 đến 08/7/2022
 
Thứ hai: (04/7)
- 7 giờ 00’: Chào cờ.
Thành phần tham dự: Tất cả công chức, người lao động.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
-7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Kỳ họp thứ Chín (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.
- 16g30’: Họp Hội đồng TĐKT xét khen thưởng đợt thi đua cao điểm. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Thành viên Hội đồng Theo quyết định số 122/QĐ-CTHADS ngày 17 tháng 6 năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
Thứ ba: (05/7)
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Kỳ họp thứ Chín (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.
-8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) giải quyết hồ sơ thi hành án vụ bà Anh tại Cục.
Địa điểm: Phòng tiếp dân.
 
Thứ tư: (06/7)
- 7 giờ 00’:Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Kỳ họp thứ Chín (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.
- 7 giờ 30’: Nam (PCT) chủ trì họp giải quyết hồ sơ thi hành án vụ Công ty cổ phần Thủy sản Chất lượng vàng.
Thành phần tham dự: Đ/c Cường (PTP), Đ/c Tuấn Anh (CHV), Đ/c Hải (TK) và Sở KH&ĐT, Ban QL các KCN, Sở TN&MT, Công ty TNHHMTV Thủy sản Dương Thái An, Sở XD, Sở KH&CN, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- 13g30’: Họp cấp ủy
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- 14g00’: Họp Chi bộ
Thành phần: Tất cả đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
 
Thứ năm: (07/7)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 00: Đ/c Nam (PCT) tham gia cưỡng chế vụ bà Thủy
Địa điểm: Huyện Châu Thành A.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông  Cửu Long.
Địa điểm: Hội trường 1, Trung tâm hội nghị
-13 giờ 30’: Tiếp đoàn kiểm tra công tác BVBMNN.
Thành phần: Lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng chuyên môn, Đ/c Dung (VT).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
 
Thứ sáu: (08/7)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị trực tuyến với địa phương phát động sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh.
- 13 giờ 30’: Toàn (CT) chủ trì họp giải quyết hồ sơ thi hành án vụ Phạm Kim Ngân.
Thành phần cùng tham dự: Đ/c Nam (PCT), Đ/c Cường (PTP), Đ/c Hưng (PTP); Đ/c Hải (TK), Viện KSND tỉnh. Phòng NV chuẩn bị nội dung và thư mời.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: