Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 08 đến ngày 12/8/2022

08/08/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 08/8 đến 12/8/2022
 
Thứ hai: (08/8)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự họp xử lý kỹ thuật nút giao giữa trục đường D6 và đường tỉnh 931 và phần hàng rào trụ sở Chi cục THADS huyện Long Mỹ.
Thành phần cùng dự: Đ/c Bằng (PCVP).
Địa điểm: Trụ sở Chi cục THADS huyện Long Mỹ.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự bàn giao công tác Thủ quỹ.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ; Lãnh đạo Văn phòng, 02 kế toán Cục.
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Vị Thủy.
 
Thứ ba: (09/8)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) công tác huyện Phụng Hiệp giải quyết án vụ ông Bảy và bà Anh.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự họp giao ban công tác an ninh, nội chính tháng 8 năm 2022.
Địa điểm: Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Thứ tư: (10/8)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 8/2022.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30’: Họp Chi bộ định kỳ tháng 8 và sinh hoạt chuyên đề quý III.
Thành phần tham dự: Tất cả đảng viên Chi bộ (đảng viên phòng chuyên môn được phân công xây dựng chuyên đề chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
 
Thứ năm: (11/8)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) giải quyết việc thi hành án vụ bà Trang tại Cục (chi tiền)
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2022 và tuyên dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.
Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) làm việc Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam tại Cục.
 
Thứ sáu: (12/8)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) công tác huyện Vị Thủy giải quyết án vụ bà Lên, ông Đức.
Thành phần cùng đi: Đ/c Tuyền (CHV).

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: