Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022 (điều chỉnh lần 1)

28/09/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 26/9 đến 30/9/2022
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (26/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp giao ban.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục; 02 Kế toán.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự Hội nghị tiếp xúc cử tri.
Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Long Mỹ.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị tiếp xúc cử tri.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh.
 
Thứ ba: (27/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 sơ kết công tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV/2022.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị trực tuyến góp ý thiết kế cơ sở Trụ sở Chi cục THADS thị xã Long Mỹ.
Thành phần cùng dự: Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Long Mỹ.
Địa điểm: Cục Thi hành án dân sự Thành phố Cần Thơ.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự Hội nghị tiếp xúc cử tri.
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Long Mỹ.
 
Thứ tư: (28/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự Hội nghị tiếp xúc cử tri.
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Châu Thành A.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị tiếp xúc cử tri.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự Hội nghị tiếp xúc cử tri.
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Châu Thành.

Thứ năm: (29/9)
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022 (cả ngày).
Thành phần cùng dự: Đ/c Dung (VT).
Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự họp cùng Ban Chỉ đạo THADS huyện Vị Thủy.
Thành phần cùng dự: Đ/c Cường (TP-NV).
Địa điểm: Phòng họp số 01 UBND huyện Vị Thủy.
- 16 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) công bố Quyết định về công tác cán bộ.
Thành phần cùng dự: Đ/c Nam (PCT); Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục; Công chức, người lao động của Văn phòng (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
 
Thứ sáu: (30/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) công tác huyện Châu Thành A giải quyết vụ ông Tâm.
 
Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: