Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023 (điều chỉnh lần 1)

30/01/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 30/01 đến 03/02/2023
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (30/01)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
 
Thứ ba: (31/01)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Họp giao ban đầu năm với Thường trực Tỉnh ủy.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
Thứ tư: (01/02)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp giao ban quý I năm 2023.
Thành phần cùng dự: Đ/c Nam (PCT); Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc; 02 kế toán Cục.
Địa điểm: Hội trường Cục.
 
Thứ năm: (02/02)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ 00’: Họp Cấp ủy Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ sáu: (03/02)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Họp Chi bộ.
Thành phần tham dự: Tất cả đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự bàn giao kế toán.
Thành phần cùng dự: Đ/c Bằng (CVP); Đ/c Kiều (KTNS); Đ/c Trang (KTNV).
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Long Mỹ.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: